בוא להיות קבלן רשום!

ליווי משפטי מלא עד לקבלת רישיון.

יקיר השקעות בע"מ המומחים לרישום והעלאת סיווג קבלנים.

מעל 25 שנות ותק ונסיון בתחום!

 

אנו מלווים אותך בתהליך קבלת הרישיון מתחילתו ועד סופו.

 

חייגו עכשיו וקבלו ייעוץ חינם ללא התחייבות!

1700-704-088

השם שלך (חובה)

האימייל שלך: (חובה)

טלפון (חובה)

ההודעה שלך

– רישום קבלנים חדשים
– רישום קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות
– העלאת סיווג
– הוספת ענפים
– אישורי תכניות
– פיצול חלקות
– העברת זכויות
– ייעוץ וטיפול לקבלנים בעסקאות מול המנהל ומול משרד השיכון

חוק רישום קבלנים

רשם הקבלנים מונה על ידי שר הבינוי ופועל מכוח חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – 1969. החוק קובע בין היתר את סמכויות רשם הקבלנים ואת אופן הניהול והרישום בפנקס הקבלנים. חוק רישום קבלנים קובע כי עבודות הנדסה בנאיות החורגות בהיקפן הכספי או במהותן המקצועית מן התחום שנקבע בתקנות רישום הקבלנים, חייבות להתבצע רק בידי קבלן הרשום בפנקס הקבלנים אשר קיבל רישיון מאת רשם הקבלנים. לפיכך, קבלנים המבצעים עבודות בהיקף כספי העולה על ההיקף שנקבע בתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, חייבים להיות רשומים בפנקס הקבלנים.

פנקס הקבלנים כולל רשימה של כל הקבלנים הרשומים במדינת ישראל על פי סיווגם המקצועי והכספי (באילו ענפים מותר להם לעסוק ובאילו היקפים כספיים). תקנות רישום קבלנים קובעות את סיווג הקבלנים בענפים שבהם רשומים קבלנים בפנקס. בהתאם לתקנות הרישום ישנן 5 דרגות סיווג כאשר כל דרגה מתייחסת להיקף הכספי המרבי שאותו קבלן רשאי לבצע בעבודה. (סוג 1 הוא הסיווג הנמוך ביותר וסוג 5 הוא הגבוה ביותר). קבלן רשאי לבצע עבודות הנדסה בנאיות רק במסגרת הסיווג שאושר לו. הרשם מנפיק רישיון קבלן דו-שנתי, מעלה או משנה סיווג מקצועי או כספי ומנהל מעקב אחר רישום קבלנים ובודק את מהימנותם ועמידתם בהוראות החוק ותקנות רישום קבלנים. רשם הקבלנים מבצע אכיפת החוק ואוסף מידע על קבלנים אשר אינם רשומים בפנקס הקבלנים ופועלים בניגוד לחוק ומגיש חומרי חקירה לתובע מטעם הרשות המקומית שבה בוצעה העבירה.

סיווג קבלנים והעלאת סיווג

המידע להלן מתבסס על תקנה 3 בתקנות רישום קבלנים (סיווג קבלנים רשומים) התשמ"ח -1988. קבלן המעוניין להעלות את סיווגו בדרגה אחת רשאי לפנות לרשם הקבלנים בתום 12 חודשים מתאריך אישור סיווגו הקודם אם הוכח כי סיים עבודות בהיקף הדרוש.

קבלנים מוכרים ורישום קבלן מוכר

קבלן מוכר הוא קבלן הרשאי להתמודד במכרזים של משרדי הממשלה בתחום הבנאות. רק קבלנים מוכרים רשאים להתמודד במכרזי הפיתוח של המשרד. אישור על סיווג קבלן מוכר ניתן ע"י הוועדה הבין משרדית לקביעת מסירת עבודות לקבלנים. קבלן המעוניין בהעלאת סיווג צריך להגיש לרשם הקבלנים טפסים ותצהירים, אישורים וחוזים. קבלן יחיד המעוניין בהעלאת סיווג צריך למלא טופס בקשה להגדלת סיווג רגיל לקבלן יחיד.