פנו אלינו עוד היום לקבלת רישיון קבלן במהירות

אנו מתמחים בהוצאת רישיון קבלן במהירות שיא ובמחיר הזול בארץ

ניסיון של 18+ שנים בהוצאת רישיון קבלן בכל רחבי הארץ

לייעוץ ראשוני ללא עלות וקבלת הצעת מחיר פנו אלינו עוד היום

052-7024536

קבלן מוכר

מהו קבלן מוכר?

תוכן עניינים

קבלן מוכר (כוכבית) הינו קבלן רשום במסגרת "רשם הקבלנים" אשר מורשה על פי החוק לעבוד בבנייה ותשתיות במישור הממשלתי. באפשרות קבלן מוכר לעבוד לבדו באופן עצמאי ולהיות מוכר כעוסק מורשה או לחלופין כחברה בע"מ.

אילו פעולות על קבלן לבצע בכדי לקבל רישיון של קבלן מוכר?

תחילה, על הקבלן המעוניין בקבלת רישיון שכזה לדעת כי זהו הליך ארוך ומורכב בו יש לדעת ולהפגין מיומנות בכל הקשור לידע התיאורטי ברישום שכזה. על הגורם המלווה את הקבלן ברישום, לדאוג לכך שלא יושמטו פרטים רלוונטיים ושיוגשו כל המסמכים הנדרשים. במידה ואותו קבלן ייעזר בגורם חובבן ולא בגוף מקצועי, בקשתו לרישיון זה תערוך זמן רב ולעיתים אף תוביל לדחיית הבקשה.

בעבר, הגשת הבקשה לקבלת רישיון קבלן מוכר (כוכבית)  הייתה מוגשת ונבחנת אצל רשם הקבלנים. בשנתיים האחרונות, כל הרישום ובחינת הקבלן בעבור קבלת הרישיון עברה לחברה חיצונית. חברה חיצונית זו עובדת תחת מנהל הדיור הממשלתי במשרד האוצר.

כעת נסקור את הפעולות והמסמכים הנדרשים אותם יש להגיש עבור הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות ממשלתיות:

 • הגשת מסמכים המעידים על הן על יכולתו הכלכלית והן על עברו המקצועי בתום הבנייה והתשתיות.
 • הקבלן יאלץ להגיש אישורים מרואה חשבון אשר מנהל את כספיו. אישורים אלה יכללו את הצהרת רואה החשבון שהעסק אכן איתן מבחינה פיננסית ואינו נמצא בהליכי פירוק, פשיטת רגל ועוד. בנוסף, ישנן הצהרות שונות ונוספות שעל הקבלן להגיש כגון; הצהרה בדבר "הסכם מסגרת" והעדר אזהרת "עסק חי".
 • בנוסף, יש להציג מסמך המאשר כי הקבלן אכן עבד בעבודות קבלניות ובתשתיות במהלך שש השנים האחרונות. בעבר על הקבלן היה להציג 4 שנות ניסיון. כיום קיימת הקלה וכך ניתנו עוד שנתיים בהן ניתן להציג את ניסיונו המקצועי של הקבלן. לאישור זה יצטרפו אישורים שונים בגין עבודות אותן ביצע, אישורים המעידים על כך שהקבלן מעסיק קבלני משנה, חוזי עבודה שונים עליהם חתם במהלך חיוו המקצועיים, חשבונות סופיים וכתבי כמויות מרוכזים.
 • בנוסף, יציג בפני הוועדה רישיון קבלן עדכני, טופס 2 אשר חתום עליו רואה חשבון או עורך דין, אישור ניכוי מס במקור, ניהול ספרים וטופס 7 בו תוצג טבלה מפורטת בגין עבודת אותן ביצע הקבלן.

לאחר שלל הפעולות הללו והגשת המסמכים הנדרשים, אותה וועדה תדון ותבחן את כלל החומר המוצג בפנייה ולבסוף תקבל החלטה בגין קבלת רישיון לקבלן מוכר.

היתרונות בקבלת רישיון קבלן מוכר

 1. באפשרות הקבלן להשתלב בעולם הבנייה בדרגים ובפרויקטים ברמה הגבוהה ביותר במדינתנו.
 2. קשת רחבה של פרויקטים ממשלתיים לבחירת הקבלן.
 3. רווחה כלכלית- הגדלת המחזור העסקי.
 4. חשיפה ללקוחות רבים אשר סומכים על אותו קבלן בהיותו קבלן מוכר. לקוחות הקושרים יחסים עסקיים עם אותו קבלן בטוחים בכך שאותו קבלן עובד כראוי על פי החוק וברמה המקצועית הגבוהה ביותר.

היבטים נוספים בהפיכה לקבלן מוכר

 • היבט אותו ציינו בתחילת מאמר זה, אשר מדגיש כי רק קבלן מוכר רשאי להגיש בקשה להשתתפות במכרזי בנייה ממשלתיים. בנוסף לכך, גם בכדי להגיש בקשה עבור מכרזים עירוניים וממשלתיים יחדיו, על אותו קבלן להיות מלכתחילה בעל רישיון קבלן כנדרש בחוק. עצם החשיפה לפרויקטים ממשלתיים ועירונים כאחד גורמת לקבלן להגדלת נפח פעילותו אשר משפיעה בצורה ניכרת על הכנסותיו ורווחיו.
 • סיווג הקבלן משפיע באופן ישיר על מספר העבודות אותן יקבל- כל קבלן מסווג על פי נתונים שונים בפנקס הקבלנים. ככל שהסיווג הקבלני יהיה גבוהה ואיכותי יותר כך יינתנו לאותו קבלן הזדמנויות לביצוע עבודות בנאיות בהיקפים נרחבים יותר. משמע שככל שהקבלן הינו בעל ניסיון רב שנים וחברתו עמידה מבחינה כלכלית, ייתכן ויהיה חשוף לכמות גדולה יותר של עבודת ממשלתיות.
 • כמו כן, לצד עניין הסיווג הקבלני אשר ישפיע על היקף העבודות המוצעות לקבלן, על הקבלן בנוסף להראות כי אין לו עבר פלילי או עבירות בהן הואשם בגין אי ציות לחוק בתחום הבנייה וכד'.

במידה וקבלן רשום אינו יודע כיצד להירשם כקבלן מוכר או שלא מצוי בידו זמן לתהליך שכזה באפשרותו לשכור חברה אשר תעשה זאת עבורו. היא תסביר לקבלן מה עליו לעשות, תגיש בשמו את כלל המסמכים למקום הנכון, תברר מפעם לפעם היכן עומדת בקשתו ולבסוף, כאשר האישור המיוחל יגיע- היא תדאג להעבירו ישירות לקבלן והחל מאותו רגע הקבלן יקבל אסמכתא ואישור כדין לעבוד כקבלן מוכר אל מול הרשויות השונות.

העובדה שקבלן נהיה קבלן מוכר גורמת לכך שהמון אנשים יהיו מעוניינים להתקשר עימו לצורך עבודות בנאיות עקב כך שידעו כי אותו קבלן עובד מול פיקוח הרשויות. קבלן רשום שאינו קבלן מוכר, לא יוכל להשתתף למשל במכרזי בנייה שונים של העירייה או בפרויקטים לאומיים.

מהו קבלן מוכר?

בנוסף, קבלן מוכר יוכל לגשת למכרזי בנייה מטעם משרד הביטחון. כידוע לנו, משרד הביטחון הינו משרד ממשלתי פעיל ביותר אשר דואג לביטחון המדינה יום וליל ולכן מוציא לפועל המון פרויקטים הן בתחום הביטחון והן בתחום הבנייה. לכן, לקבלן מוכר כדאי לעבוד מול משרד הביטחון ולהרחיב את נפח פעילותו העסקית.

כל קבלן אשר מקבל רישיון "קבלן מוכר" נכנס באופן אוטומטי למאגר הקבלנים המוכרים. כך שכל גוף ממשלתי או עירוני בעת ההחלטה על יציאה למרכז יוכל לפגוש בשמו של אותו קבלן במאגר זה. אין ספק כי הימצאות הקבלן במאגר שכזה, ממקם אותו ברמה אחת מעל לעומת קבלנים אחרים אשר אין בבעלותם רישיון מוכר.

בעולם הנדל"ן כמו כן, ניתן לפגוש בשלל של קבלנים. החל מקבלני שיפוצים העוסקים בעבודות כגון צבע, אינסטלציה ועוד ועד לקבלנים ברמה מקצועית גבוהה יותר. אין ספק כי כאשר נתקל בקבלן רשום נדע כי אותו קבלן עובד על פי החוק, אך כאשר נפגוש בקבלן מוכר עלינו לדעת שעסקינן בקבלן מקצועי ביותר אשר מבצע את עבודתו על פי כל הסטנדרטים הנדרשים בחוק. גופים ממשלתיים עובדים באופן תמידי רק מול נותני שירות מקצועניים בהחלט. אשר עברו הכשרות מתאימות באותו נושא ובנוסף בעלי מקצוע אשר מציגים חשבוניות מס כדין. דבר המעיד על אמידותו הכלכלית של בעל המקצוע. כמובן שפושטי רגל או עסקים על סף קריסה ופירוק לא יוכלו לעבוד מול גופים ממשלתיים.
לכן כאשר אנו מעוניינים לבצע עבודות בנייה ולהיות בטוחים כי מצאנו את האדם הנכון למטרה זו- נבחר בטוב ביותר.

יש קבלנים מוכרים שבעקבות עבודתם אל מול גופים ממשלתיים, לא עובדים עם לקוחות פרטים. לכן לעיתים כאשר לקוח פרטי יפנה אל אותו קבלן הוא יסרב לקבל את העבודה ותאלצו לחפש קבלן אחר למטרת ביצוע העבודה. על אדם פרטי לזכור כי לא רק קבלן מוכר יבצע את עבודתו נאמנה. כל קבלן רשום כדין ובעל רישיון שאינו קבלן מוכר, גם הוא עבר בדיקות מקיפות ונרחבות עד שקיבל את רישיונו להיות כקבלן רשום. לכן לקוחות יכולים לסמוך בהחלט וללא חשש גם על קבלן רשום שיעבוד בצורה חוקית ויבצע את העבודה בצורה המקצועית והיעילה ביותר.

מעוניין ברישיון קבלן רשום?

מלא את הטופס הבא ונחזור אליך בהקדם

לשיתוף מאמר זה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

מעוניין ברישיון קבלן רשום?

מלא את הטופס הבא ונחזור אליך בהקדם

קבלן רשום 131
בלוג
surveyorsrv

קבלן רשום 131

קבלן רשום 131 חוק רישום קבלנים משנת 1969 מגדיר באופן חוקי וברור אילו בעלי מקצוע רשאים לבצע עבודות בנאיות

חוק רישום קבלנים
רישום קבלן שיפוצים
surveyorsrv

חוק רישום קבלנים

חוק רישום קבלנים ענף הבנייה עוסק באינספור תחומים ותהליכים מהותיים הקשורים אל פיתוח והקמה של מבנים ותשתיות בארץ, דבר

איך להיות קבלן
רישום קבלנים ברשם הקבלנים
surveyorsrv

איך להיות קבלן

איך להיות קבלן על כל קבלן קיימת אחריות חוזית מהותית להעניק ללקוחו מוצר מוגמר איכותי ואמין על פי הסכם

איגוד הקבלנים
בלוג
surveyorsrv

איגוד הקבלנים

איגוד הקבלנים התאגדות עובדים היא קריטית עבור הצלחתו של כל עובד ועובד בחברה כזו או אחרת, דבר המשפיע בסופו

טפסים לרשם הקבלנים
בלוג
surveyorsrv

רשם הקבלנים טפסים

ענף הבנייה מאגד בתוכו אינספור תחומי עיסוק גדולים וקטנים, כך שבסופו של דבר כלל אנשי מקצוע אלו יהיו אחראיים

מאמרים נוספים

קבלן רשום 131
בלוג
surveyorsrv

קבלן רשום 131

קבלן רשום 131 חוק רישום קבלנים משנת 1969 מגדיר באופן חוקי וברור אילו בעלי מקצוע רשאים לבצע עבודות בנאיות

חוק רישום קבלנים
רישום קבלן שיפוצים
surveyorsrv

חוק רישום קבלנים

חוק רישום קבלנים ענף הבנייה עוסק באינספור תחומים ותהליכים מהותיים הקשורים אל פיתוח והקמה של מבנים ותשתיות בארץ, דבר

איך להיות קבלן
רישום קבלנים ברשם הקבלנים
surveyorsrv

איך להיות קבלן

איך להיות קבלן על כל קבלן קיימת אחריות חוזית מהותית להעניק ללקוחו מוצר מוגמר איכותי ואמין על פי הסכם

איגוד הקבלנים
בלוג
surveyorsrv

איגוד הקבלנים

איגוד הקבלנים התאגדות עובדים היא קריטית עבור הצלחתו של כל עובד ועובד בחברה כזו או אחרת, דבר המשפיע בסופו

טפסים לרשם הקבלנים
בלוג
surveyorsrv

רשם הקבלנים טפסים

ענף הבנייה מאגד בתוכו אינספור תחומי עיסוק גדולים וקטנים, כך שבסופו של דבר כלל אנשי מקצוע אלו יהיו אחראיים

התקשרו עכשיו