תעודת קבלן רשום

פנו אלינו עוד היום לקבלת רישיון קבלן במהירות

אנו מתמחים בהוצאת רישיון קבלן במהירות שיא ובמחיר הזול בארץ

ניסיון של 18+ שנים בהוצאת רישיון קבלן בכל רחבי הארץ

לייעוץ ראשוני ללא עלות וקבלת הצעת מחיר פנו אלינו עוד היום

לקבלת הצעת מחיר משתלמת חייגו עכשיו:

תעודת קבלן רשום

קבלן הוא אדם שמונה על ידי אדם אחר לביצוע עבודה התואמת את התמחותו המקצועית, ועליו מוטלת האחריות לביצוע עבודתו באופן איכותי וללא דופי. ישנם קבלנים מסוגי התמחות שונים ומגוונים, אך כשמדברים על תעודת קבלן רשום הכוונה היא לקבלן רשום המתמחה בעבודות בנאיות בענפי בנייה ראשיים או משניים, שהן עבודות להקמה ופיתוח מבנים ו/או תשתיות.

מיהו קבלן רשום?

קבלן רשום הוא קבלן מוסמך בענף הבנייה, שקיבל הכרה רשמית להתמחותו המקצועית מטעם הגוף הממשלתי האחראי על נושא הדיור והבנייה בארץ. גוף זה הינו משרד הבינוי והשיכון, המנהל רישומים מפוקחים ומוסדרים של אנשי מקצוע בענף הבנייה ומעניק רישיונות מותאמים לכל קבלן על פי תחום עיסוקו ומיומנותו. המונח קבלן רשום מתייחס לרישומו של בעל המקצוע בפנקס הקבלנים הארצי, והחזקה בתעודת קבלן רשום חוקית.

תעודת קבלן רשום

כיצד ניתן לקבל תעודת קבלן רשום?

על מנת שבעל המקצוע יקבל לידיו תעודת קבלן רשום, עליו לעמוד בכמה תנאים מחייבים על פי חוק רישום קבלנים שנחקק בשנת 1969. חוק זה מהווה את התקנות המוסדרות לביצוע רישומם של קבלני בנייה מוסמכים, בהתאם לשליחת בקשות רישום עבור קבלן יחיד או חברה קבלנית העוסקת בענף הבנייה.

בקשת הרישום צריכה לכלול מילוי טופס ייעודי הכולל את שמו, עיסוקו, התמחותו ומקצועיותו של הקבלן נוסף על מסמכים ואישורים נוספים הרלוונטיים להליך הבקשה כמו אישור רו"ח לניהול עוסק מורשה, אסמכתאות לקיום העסק / חברה באופן פעיל על ידי הצגת ספר חשבונות, תצהיר מגובה וחתום על ידי עורך דין, תעודת יושר המעידה על עבר פלילי נקי, תעודות מקצועיות ממוסדות לימוד וכן חוזים והסכמי עבודה המעידים על צבירת הניסיון המעשי של הקבלן.

מי מעניק תעודת קבלן רשום?

בכדי לפקח ולנהל את הליך הרישום ומתן תעודת קבלן רשום, משרד הבינוי והשיכון מינה מחלקה ייעודית לכך האחראית על כלל הקבלנים הנמצאים תחת פיקוחה. מחלקה זו נקראת רשם הקבלנים, והיא מנהלת את הליכי הרישום של קבלנים מקצועיים המקבלים הכרה לאיכותם. רישום של קבלן מוסמך מופיע ברשימה הנקראת פנקס הקבלנים, בה מאוגדים שמות כל בעלי המקצוע שקיבלו תעודת קבלן רשום מטעם רשם הקבלנים המסופח אל משרד הבינוי והשיכון.

מהן הסמכויות של רשם הקבלנים?

נוסף על ביצוע וניהול רישומים של קבלנים מוסמכים בפנקס הקבלנים, מחלקה זו מנהלת גם הליכי פיקוח ואכיפה על קבלנים רשומים שקיבלו רישיון חוקי לעיסוקם. משום כך רשם הקבלנים רשאי לבצע גם מחיקה, הקפאה או הליכי אכיפה ובירור מול קבלנים רשומים שהפרו או אינם עמדו בתקנות המחייבות אותם על פי חוק רישום קבלנים.

מהם הקריטריונים להוצאת תעודת קבלן רשום?

על מנת שקבלן יקבל את האפשרות להגיש בקשת רישום לרשם הקבלנים, עליו לעמוד בכמה קריטריונים מחייבים בכדי להוציא תעודת קבלן רשום. משום שהחלטת רשם הקבלנים נשענת בעיקרה על מקצועיותו וניסיונו של הקבלן, אחד מהתנאים לרישום כוללים הופעה של בעל המקצוע בפנקס המהנדסים והאדריכלים נוסף על ניסיון מעשי של שנתיים לפחות, מתוך חמש השנים האחרונות למועד הגשת הבקשה.

יחד עם זאת, גם קבלני בנייה שאינם רכשו השכלה אקדמית של מהנדסים או אדריכלים יוכלו להגיש בקשה לרישום, זאת בהנחה ומדובר על קבלנים שרכשו את השכלתם ממוסד לימודים של הנדסאים או טכנאים, נוסף על ניסיון מעשי של ארבע שנים לפחות מתוך שמונה השנים האחרונות במעמד הרישום.

מה החשיבות של תעודת קבלן רשום?

לתעודת קבלן רשום יש חשיבות מהותית הן עבור איש המקצוע והן עבור הציבור המחפש אחר קבלן מקצועי. הודות להכרה הרשמית באיכותו ומקצועיותו של הקבלן הרשום, הוא יוכל לקבל פניות לביצוע עבודות ופרויקטים רבים יותר מצד אנשים פרטיים, חברות, עסקים וכן יזמים גדולים המעוניינים באיש מקצוע מיומן, איכותי ואמין שיבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר.

מה המשמעות של קבלת רישיון קבלן?

קבלן רשום המקבל תעודת קבלן רשום, מקבל לידיו למעשה רישיון חוקי לבצע עבודות קבלניות בתחום הבניה על פי תחום עיסוקו. בדרך הזו הקבלן יוכל לגשת לביצוע עבודות בנאיות מסוגים שונים, להרחיב את ניסיונו המקצועי ולמתג את העסק שלו בהתאם. בשונה מקבלן בנייה שאינו רשום, קבלן הרשום בפנקס הקבלנים רשאי להגיש מועמדות לביצוע מכרזים בהיקפים כספיים קטנים וגדולים – זאת על פי הסיווג המקצועי שהוקצה לו בתהליך הרישום, על פי החלטתו של רשם הקבלנים.

קבלן רשום על פי סיווג מקצועי

בכדי לוודא כי כל קבלן רשום יבצע את עבודות הבנייה המתאימות לו על פי ניסיונו והתמחותו, קובע רשם הקבלנים דרגות סיווג לכל קבלן. דרגות הסיווג ממוספרות מ-1 ועד 5, כאשר הדרגה הנמוכה ביותר מקצה עבודות בהיקפים כספיים נמוכים ואילו הדרגה החמישית והגבוהה מקנה את הזכאות לבצע עבודות בנייה בהיקפים כספיים גדולים, ללא מגבלת סכום או היקף גודל העבודה.

האם ניתן להשפיע על רמת הסיווג?

כאמור, הסיווג המקצועי של כל קבלן משפיע באופן ישיר על ההכנסה הכלכלית של בעל המקצוע, נוסף על המוניטין שהוא צבר בתחומו. משום כך קיימת אפשרות להעלאת רמת הסיווג של קבלנים המעוניינים בכך, באמצעות הצגת הוכחות המעידות על הגדלת המקצועיות וצבירת הניסיון בשטח. ככל שמדובר על קבלן רשום מיומן ומקצועי יותר, כך נפתחת לו האפשרות לבצע עבודות ופרויקטים בענף התמחותו שהם נרחבים יותר ועשויים להניב הכנסה כספית גבוהה יותר.

מה הקשר בין תעודת קבלן רשום לאיגוד הקבלנים?

איגוד הקבלנים הוא הגוף המייצג את קבלני הבנייה בענף, ומתוקף תפקידו להעניק מעטפת שירותים רחבה ומקצועית לצרכיו של כל קבלן הזקוק לייעוץ, ליווי, הדרכה ועוד. על מנת שקבלן בתחום הבנייה יקבל את מכלול היתרונות שהתאחדות הקבלנים מציעה עבורו, עליו להיות רשום בפנקס הקבלנים כחוק ולהחזיק בתעודת קבלן רשום מטעם משרד הבינוי והשיכון.

מה התפקיד של איגוד הקבלנים?

איגוד הקבלנים מהווה את הבית הרשמי של הבונים בישראל, ולכן רק קבלנים רשומים שקיבלו הכרה רשמית לעיסוקם יוכלו להצטרף אל האיגוד ולהימצא תחת חסותו המקצועית. יחד עם מתן ייצוג וליווי מותאם אישית לכל בעל מקצוע מוסמך בתחום הבנייה, איגוד הקבלנים נועד בכדי לפתח את ענף הבנייה בכל רחבי הארץ.
כך להעניק פתרון הולם למצוקת הדיור הקיימת בישראל, במקביל לשמירת האינטרסים של הקבלנים הרשומים האחראים לביצוע עבודות הבנייה והפיתוח של מבנים ותשתיות בארץ.

כיצד ניתן להצטרף לאיגוד הקבלנים?

כאמור, הצטרפות אל איגוד הקבלנים הרשמי של ישראל מתאפשר רק עבור קבלנים שעמדו בתנאי הרישום של פנקס הקבלנים, ומחזיקים ברשותם תעודת קבלן רשום המסמיכה אותם לבצע עבודות בנאיות בהיקף ובתחום שהוגדרו עבורם ברישיון. למרות שהרישום בפנקס איננו מחייב עבור כל בעלי המקצוע בתחום הבנייה, הצטרפות אל איגוד הקבלנים מעניקה נקודת יתרון נוספת עבור קבלני בנייה המעוניינים להרחיב את פעילותם, ולמנף את ההצלחה העסקית-כלכלית של העסק שלהם.

תעודת קבלן רשום
לשיתוף מאמר זה
שיתוף ב facebook
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב telegram

מעוניין ברישיון קבלן רשום?

מלא את הטופס הבא ונחזור אליך בהקדם

מעוניין ברישיון קבלן רשום?

מלא את הטופס הבא ונחזור אליך בהקדם

תוכן עניינים

רישום קבלנים סיווג

רישום קבלנים סיווג

כל קבלן שמבצע רישום קבלנים לפנקס הקבלנים מסווג בדרגת סיווג 1. כעבור שנה, הקבלן  יוכל להגיש בקשה להעלאת סיווג

רישום קבלן 

רישום קבלן 

כאשר קבלן רשום למעשה זוהי אסמכתא המעידה על כך שהקבלן מוכר על ידי הרשויות. על ידי כך ניתן להיות

רישום קבלן שיפוצים

רישום קבלן שיפוצים

רישום קבלן שיפוצים מתבצע אצל רשם הקבלנים בפנקס הקבלנים. רישום זה מאמת כי מדובר בקבלן ישר שעובד עם רישיון

רישום קבלן מוכר

רישום קבלן מוכר

רישום קבלן מוכר הוא תהליך יחסית ארוך בעל בירוקרטיות ותנאים שונים שמתבצע אצל רשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון. מהו

הוצאת רישיון קבלן כוח אדם

הוצאת רישיון קבלן כוח אדם

הוצאת רישיון קבלן ניתנת בשתי דרכים- דרך עצמאית בה יש להגיש את כלל המסמכים לרשם הקבלנים והדרך השנייה היא

קורס קבלן בניין

קורס קבלן בניין

מעוניינים להיות קבלני בניין? לשם כך יש לעבור קורס מנהל עבודה, לצבור מעט ניסיון ולאחר מכן לעבור קורס קבלן

התקשרו עכשיו