תעודת קבלן רשום

תוכן עניינים

קבלן הוא אדם שמונה על ידי אדם אחר לביצוע עבודה התואמת את התמחותו המקצועית, ועליו מוטלת האחריות לביצוע עבודתו באופן איכותי וללא דופי. ישנם קבלנים מסוגי התמחות שונים ומגוונים, אך כשמדברים על תעודת קבלן רשום הכוונה היא לקבלן רשום המתמחה בעבודות בנאיות בענפי בנייה ראשיים או משניים, שהן עבודות להקמה ופיתוח מבנים ו/או תשתיות.

מיהו קבלן רשום?

קבלן רשום הוא קבלן מוסמך בענף הבנייה, שקיבל הכרה רשמית להתמחותו המקצועית מטעם הגוף הממשלתי האחראי על נושא הדיור והבנייה בארץ. גוף זה הינו משרד הבינוי והשיכון, המנהל רישומים מפוקחים ומוסדרים של אנשי מקצוע בענף הבנייה ומעניק רישיונות מותאמים לכל קבלן על פי תחום עיסוקו ומיומנותו. המונח קבלן רשום מתייחס לרישומו של בעל המקצוע בפנקס הקבלנים הארצי, והחזקה בתעודת קבלן רשום חוקית.

תעודת קבלן רשום

כיצד ניתן לקבל תעודת קבלן רשום?

על מנת שבעל המקצוע יקבל לידיו תעודת קבלן רשום, עליו לעמוד בכמה תנאים מחייבים על פי חוק רישום קבלנים שנחקק בשנת 1969. חוק זה מהווה את התקנות המוסדרות לביצוע רישומם של קבלני בנייה מוסמכים, בהתאם לשליחת בקשות רישום עבור קבלן יחיד או חברה קבלנית העוסקת בענף הבנייה.

בקשת הרישום צריכה לכלול מילוי טופס ייעודי הכולל את שמו, עיסוקו, התמחותו ומקצועיותו של הקבלן נוסף על מסמכים ואישורים נוספים הרלוונטיים להליך הבקשה כמו אישור רו"ח לניהול עוסק מורשה, אסמכתאות לקיום העסק / חברה באופן פעיל על ידי הצגת ספר חשבונות, תצהיר מגובה וחתום על ידי עורך דין, תעודת יושר המעידה על עבר פלילי נקי, תעודות מקצועיות ממוסדות לימוד וכן חוזים והסכמי עבודה המעידים על צבירת הניסיון המעשי של הקבלן.

מי מעניק תעודת קבלן רשום?

בכדי לפקח ולנהל את הליך הרישום ומתן תעודת קבלן רשום, משרד הבינוי והשיכון מינה מחלקה ייעודית לכך האחראית על כלל הקבלנים הנמצאים תחת פיקוחה. מחלקה זו נקראת רשם הקבלנים, והיא מנהלת את הליכי הרישום של קבלנים מקצועיים המקבלים הכרה לאיכותם. רישום של קבלן מוסמך מופיע ברשימה הנקראת פנקס הקבלנים, בה מאוגדים שמות כל בעלי המקצוע שקיבלו תעודת קבלן רשום מטעם רשם הקבלנים המסופח אל משרד הבינוי והשיכון.

מהן הסמכויות של רשם הקבלנים?

נוסף על ביצוע וניהול רישומים של קבלנים מוסמכים בפנקס הקבלנים, מחלקה זו מנהלת גם הליכי פיקוח ואכיפה על קבלנים רשומים שקיבלו רישיון חוקי לעיסוקם. משום כך רשם הקבלנים רשאי לבצע גם מחיקה, הקפאה או הליכי אכיפה ובירור מול קבלנים רשומים שהפרו או אינם עמדו בתקנות המחייבות אותם על פי חוק רישום קבלנים.

מהם הקריטריונים להוצאת תעודת קבלן רשום?

על מנת שקבלן יקבל את האפשרות להגיש בקשת רישום לרשם הקבלנים, עליו לעמוד בכמה קריטריונים מחייבים בכדי להוציא תעודת קבלן רשום. משום שהחלטת רשם הקבלנים נשענת בעיקרה על מקצועיותו וניסיונו של הקבלן, אחד מהתנאים לרישום כוללים הופעה של בעל המקצוע בפנקס המהנדסים והאדריכלים נוסף על ניסיון מעשי של שנתיים לפחות, מתוך חמש השנים האחרונות למועד הגשת הבקשה.

יחד עם זאת, גם קבלני בנייה שאינם רכשו השכלה אקדמית של מהנדסים או אדריכלים יוכלו להגיש בקשה לרישום, זאת בהנחה ומדובר על קבלנים שרכשו את השכלתם ממוסד לימודים של הנדסאים או טכנאים, נוסף על ניסיון מעשי של ארבע שנים לפחות מתוך שמונה השנים האחרונות במעמד הרישום.

מה החשיבות של תעודת קבלן רשום?

לתעודת קבלן רשום יש חשיבות מהותית הן עבור איש המקצוע והן עבור הציבור המחפש אחר קבלן מקצועי. הודות להכרה הרשמית באיכותו ומקצועיותו של הקבלן הרשום, הוא יוכל לקבל פניות לביצוע עבודות ופרויקטים רבים יותר מצד אנשים פרטיים, חברות, עסקים וכן יזמים גדולים המעוניינים באיש מקצוע מיומן, איכותי ואמין שיבצע את עבודתו על הצד הטוב ביותר.

מה המשמעות של קבלת רישיון קבלן?

קבלן רשום המקבל תעודת קבלן רשום, מקבל לידיו למעשה רישיון חוקי לבצע עבודות קבלניות בתחום הבניה על פי תחום עיסוקו. בדרך הזו הקבלן יוכל לגשת לביצוע עבודות בנאיות מסוגים שונים, להרחיב את ניסיונו המקצועי ולמתג את העסק שלו בהתאם. בשונה מקבלן בנייה שאינו רשום, קבלן הרשום בפנקס הקבלנים רשאי להגיש מועמדות לביצוע מכרזים בהיקפים כספיים קטנים וגדולים – זאת על פי הסיווג המקצועי שהוקצה לו בתהליך הרישום, על פי החלטתו של רשם הקבלנים.

קבלן רשום על פי סיווג מקצועי

בכדי לוודא כי כל קבלן רשום יבצע את עבודות הבנייה המתאימות לו על פי ניסיונו והתמחותו, קובע רשם הקבלנים דרגות סיווג לכל קבלן. דרגות הסיווג ממוספרות מ-1 ועד 5, כאשר הדרגה הנמוכה ביותר מקצה עבודות בהיקפים כספיים נמוכים ואילו הדרגה החמישית והגבוהה מקנה את הזכאות לבצע עבודות בנייה בהיקפים כספיים גדולים, ללא מגבלת סכום או היקף גודל העבודה.

האם ניתן להשפיע על רמת הסיווג?

כאמור, הסיווג המקצועי של כל קבלן משפיע באופן ישיר על ההכנסה הכלכלית של בעל המקצוע, נוסף על המוניטין שהוא צבר בתחומו. משום כך קיימת אפשרות להעלאת רמת הסיווג של קבלנים המעוניינים בכך, באמצעות הצגת הוכחות המעידות על הגדלת המקצועיות וצבירת הניסיון בשטח. ככל שמדובר על קבלן רשום מיומן ומקצועי יותר, כך נפתחת לו האפשרות לבצע עבודות ופרויקטים בענף התמחותו שהם נרחבים יותר ועשויים להניב הכנסה כספית גבוהה יותר.

מה הקשר בין תעודת קבלן רשום לאיגוד הקבלנים?

איגוד הקבלנים הוא הגוף המייצג את קבלני הבנייה בענף, ומתוקף תפקידו להעניק מעטפת שירותים רחבה ומקצועית לצרכיו של כל קבלן הזקוק לייעוץ, ליווי, הדרכה ועוד. על מנת שקבלן בתחום הבנייה יקבל את מכלול היתרונות שהתאחדות הקבלנים מציעה עבורו, עליו להיות רשום בפנקס הקבלנים כחוק ולהחזיק בתעודת קבלן רשום מטעם משרד הבינוי והשיכון.

מה התפקיד של איגוד הקבלנים?

איגוד הקבלנים מהווה את הבית הרשמי של הבונים בישראל, ולכן רק קבלנים רשומים שקיבלו הכרה רשמית לעיסוקם יוכלו להצטרף אל האיגוד ולהימצא תחת חסותו המקצועית. יחד עם מתן ייצוג וליווי מותאם אישית לכל בעל מקצוע מוסמך בתחום הבנייה, איגוד הקבלנים נועד בכדי לפתח את ענף הבנייה בכל רחבי הארץ.
כך להעניק פתרון הולם למצוקת הדיור הקיימת בישראל, במקביל לשמירת האינטרסים של הקבלנים הרשומים האחראים לביצוע עבודות הבנייה והפיתוח של מבנים ותשתיות בארץ.

כיצד ניתן להצטרף לאיגוד הקבלנים?

כאמור, הצטרפות אל איגוד הקבלנים הרשמי של ישראל מתאפשר רק עבור קבלנים שעמדו בתנאי הרישום של פנקס הקבלנים, ומחזיקים ברשותם תעודת קבלן רשום המסמיכה אותם לבצע עבודות בנאיות בהיקף ובתחום שהוגדרו עבורם ברישיון. למרות שהרישום בפנקס איננו מחייב עבור כל בעלי המקצוע בתחום הבנייה, הצטרפות אל איגוד הקבלנים מעניקה נקודת יתרון נוספת עבור קבלני בנייה המעוניינים להרחיב את פעילותם, ולמנף את ההצלחה העסקית-כלכלית של העסק שלהם.

מחפשים קבלן מקצועי להשלמת עבודות שיפוץ או בניה בדירתכם? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות תכירו את כל שלבי הליך הרישום של הקבלנים בפנקס רשם הקבלנים של משרד השיכון והבינוי, כך שתדעו לבחור קבלן רשום ומקצועי בלבד. קבלנים רבים כיום חוששים מהליך הרישום, בעיקר בשל התמודדות עם לא מעט טפסים ובירוקרטיה מורכבת. לכן, חשוב להדגיש ולומר כבר בפתיחת הדברים כי כיום יש לא מעט עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום מזה שנים ארוכות ויודעים לסייע לכל קבלן העומד בתנאי הסף להשלים את הרשמתו ולקבל תעודת קבלן רשום תוך זמן קצר. אז אם גם אתם רוצים להצטרף לפנקס רשם הקבלנים ולקבלת תעודת קבלן רשום, המשיכו לקרוא את השורות הבאות וקבלו את כל המידע הנדרש בכדי לעשות זאת.

בניה שאינה מקצועית היא בניה מסוכנת – קבלן רשום, מקצועי ומיומן מכיר היטב את כל התקנים המפורטיםכבר בפתיחת הדברים כי כיום יש לא מעט עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום מזה שנים ארוכות ויודעים לסייע לכל קבלן העומד בתנאי הסף להשלים את הרשמתו ולקבל תעודת קבלן רשום תוך זמן קצר בחוק לבנייה נכונה ובטוחה

ענף אנשי המקצוע נחשב לאחד הענפים הפרוצים ביותר במשק. היעדר פיקוח בתחום מאפשר לאנשים רבים להציע את שירותם בתור אנשי מקצוע, על אף שאין להם כל קשר לתחום. ברוב תחומי המקצוע, בחירה שגויה של נותן שירות לא מקצועי תתבטא באיכות ירודה של עבודה. בענף הבניה – כל עבודה שאינה מקצועית עלולה לגרור חריגות בניה, תביעות מצד הרשות המקומית ואף סכנות בטיחות של ממש. הבנייה בישראל כוללת לא מעט תקנים שנועדו לשמור על בטיחות המבנה. קבלנים שאינם באמת מוכשרים לכך, לא מכירים את כל התקנים, מה שעלול להוביל לבנייה מסוכנת במיוחד. לכן, משרד הבינוי והשיכון החליט לעשות מעשה ולאגד פנקס רשם הקבלנים של ישראל. פנקס זה כולל את כל הקבלנים הרשומים שהוכיחו את מקצועיותם ומחזיקים בכל התעודות והרישיונות הנדרשים לעיסוק בתחום.

הכירו חלק מתנאי הסף לקבלת תעודת קבלן רשום

קבלת תעודת קבלן רשום מצריכה מהקבלן להוכיח את יכולותיו המקצועיות, שנות ניסיונו בתחום וצוות מקצועי המלווה אותו לכל פרוייקט. משרד הבינוי והשיכון רוצה להבטיח לכל לקוח שיזמין קבלן המחזיק בתעודת קבלן רשום, שירות איכותי ומקצועי ללא דופי, ולכן יש מספר תנאי סף לקבלת תעודת קבלן רשום, והם:

  1. ללא עבר פלילי –קבלת תעודת קבלן רשום מותנת בעבר נקי מפלילים. משרד הבינוי והשיכון רוצה להבטיח לכלל הלקוחות שנעזרים בפנקס רשם הקבלנים, קבלנים מקצועיים ואמינים שידעו להשלים כל עבודה ובמחיר הוגן. עבר פלילי יפגע ביכולתו של הקבלן לקבל תעודת קבלן רשום.
  2. עוסק מורשה-קבלת תעודת קבלן רשום מותנת בעוסק רשום. ללא עוסק רשום הקבלן לא יוכל להעניק שירות מקצועי על פי חוק לכל לקוחותיו, ולכן משרד הבינוי והשיכון לא מעניקים תעודת קבלן רשום לאדם ללא עסק רשום.
  3. אישורים המוכיחים עבודה בתחום –תנאי נוסף לקבלת תעודת קבלן רשום הוא המצאת אישורים המוכיחים שהקבלן אכן עוסקמשרד הבינוי והשיכון רוצה להבטיח לכל לקוח שיזמין קבלן המחזיק בתעודת קבלן רשום בתחום מזה לא מעט שנים. אישורים אלה נועדו להבטיח לכלל הלקוחות שישכרו את שירותיו דרך פנקס רשם הקבלנים, שירות מקצועי של קבלן מנוסה ומיומן המכיר את על התקנים המפורטים בחוק לבנייה חוקית ובטוחה.
  4. טכנאי או הנדסאי מקצועי המחזיק בכל התעודות והרישיונות לעסוק בתחום- מעבר לטפסים שהוצגו מעלה, תנאים נוספים לקבלת תעודת קבלן רשום נוגעים לצוות המקצועי של הקבלן. כל קבלן שרוצה לקבלת תעודת קבלן רשום צריך להוכיח שיש ברשותו צוות מקצועי ומיומן שיודע להעניק שירות מלא לכל לקוח. בין אנשי הצוות חייב לכלול טכנאי או הנדסאי מקצועי המחזיק ברישיון תקף ובוותק של מספר שנים בתחום.
  5. אדריכל או מהנדס מקצועי המחזיק ברישיון ועוסק בתחום לפחות שנתיים-נוסף על הטכנאי או הנדסאי, כל קבלן רשום חייב לכלול בצוות המקצועי שלו גם אדריכל או מהנדס מקצועיים. אנשי מקצוע אלה חייבים להוכיח את מקצועיותם בתחום וכן את שנות הוותק הנדרשות. לא כל אדריכל או מהנדס יוכלו להצטרף לצוות מקצועי של קבלן רשום.
  6. מנהל עבודה מקצועי ומנוסה בעל שש שנות ותק לפחות –איש צוות נוסף וחיוני לצוות קבלן רשום הוא מנהל עבודה מקצועי ומנוסה. משרד הבינוי והשיכון מחייבים כל קבלן הרוצה לקבל תעודת קבלן רשום להחזיק מנהל עבודה מקצועי ומנוסה בעל שש שנות ותק בענף. מנהל העבודה ידאג שכל פרוייקט יושלם על הצד הטוב ביותר ללא בעיות או חריגות מיותרות.

סיווג קבלנים – הדרך הפשוטה לבחור קבלן המתאים להיקף העבודה שלכם

תעודת קבלן רשום והוספת הקבלן לרשם הקלבנים של ישראל כוללת גם את סיווגו. כל קבלן ברשימה מסווג בדירוג מ 1 עד 5. סיווג נמוך מעיד על כך שהקבלן רשאי לבצע עבודות קטנות ובתקציבים מוגבלים בלבד. לעומת זאת, סיווג גבוה מעיד על כך שהקבלן יודע לבצע פרוייקטים גדולים ובתקציבים בלתי מוגבלים. בחירה נכונה בקבלן רשון מרשם הקבלנים תוך התאמת הסיווג שלו להיקף העבודה הנדרשת תבטיח לכם שירות מקצועי, יעיל ומהיר במיוחד.

שתפו את המאמר:

צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!