הקמת חברה קבלנית – באמצעות עורך דין מקצועי בתחום

תוכן עניינים

הקמת חברה קבלניתהקמת חברה קבלנית

הרבה קבלנים, מעוניינים להוציא רישיון קבלן רשום על מנת שיוכל להקים חברה קבלנית. למעשה רישיונו  של הקבלן הרשום, שייך לחברה ומתבסס על הכישורים של בעלי המניות ועובדי החברה. היתרון הבולט של הקמת חברה קבלנית הוא שמדובר על ישות משפטית נפרדת מבעלי המניות שלה, כלומר שאם תוגש תביעה, מספקים או כל גורם אחר, היא תוגש כנגד החברה ולא נגד בעלי מניות החברה.  מדובר ביתרון בולט אשר מקנה שמירה על בעלי המניות, כך שיוכלו להמשיך ולהתנהל מבלי חשש שנכסיהם האישיים של בעלי החברות ייפגעו או ייתפסו.

מלבד זאת, היתרון של הקמת חברה לצורך הוצאות רישיון קבלן רשום, על פני עוסק מורשה, הוא שמבחינת תשלומי המיסים, במידה והחברה הקבלנית מרוויחה סכומי כסף גבוהים, היא אף תשלם פחות מיסים. כאשר קבלן או כמה קבלנים, מקימים חברה בע"מ, ויש להם מניות, ונניח כי הם מעוניינים לגייס כסף, הם יכולים למכור חלק מהמניות, על מנת להכניס משקיע שיהיה אף שותף בחברה, מה שמקנה גמישות בחלוקת המניות.

אז מה יש לדעת לפני הקמת חברה קבלנית?

יש לבחור בשם לחברה, שם שלא יהיה קיים, אחרת רשם הקבלנים לא יסכים לשם שכבר קיים. יש לבדוק, כי לפני הקמת חברה קבלנית, כי הקבלן הוא בעל המניות בחברה, הוא קבלן רשום ואין לא אף מניעה להקים חברה. יש לציין, כי אם הקבלן אשר מעוניין להיות קבלן  רשום, יש לו הגבלה מהוצל"פ, או שהוא בפשיטת רגל, הקבלן לא יוכל להיות בעל המניות בחברה. לאחר שכל הפרטים הללו נבדקו, ניתן יהיה להתחיל בכל שלבי הקמת חברה קבלנית.  יש להכין את מסמכי החברה וכן, מסמכים אלה הם חשובים והם יקבעו את אופן התנהלות החברה. יש לציין, כי הליך קבלת הרישיון של קבלן רשום, מחייבת התייצבות בפני הוועדה המייעצת של רשם הקבלנים, אשר היא זו שתכריע את גורלה של הבקשה. יש להכין מראש את הקבלן לוועדה ולהתלוות עם עו"ד המתמחה בסיוע ספציפי זה לקבלנים. זה התחום היחידי, אשר בו יתאפשר לקבלן להגיע מיוצג  בליווי עו"ד לוועדה זו.

כמו כן,על מנת להקים חברה קבלנית, יש להסתייע בעורך דין המתמחה בדיני חברות. המסמכים לרישום החברה לרשם החברות, מגיעים תוך כמה ימים. אם קיימים אי אילו שהם ליקויים בהקמת החברה, כגון השם כבר תפוס או התקנון אינו עומד בתנאים בחוק, רשם החברות יחזיר לעוה"ד את הבקשה, כך שהוא יצטרך לתקן אותה ולשלוח  אותה מחדש, גם באופן מקוון.

 

השוני בין פתיחת חברה קבלנית לפתיחת חברה שהיא אינה קבלנית

ישנם הבדלים, בין בעלי חברה או כאלה שמעוניינים בעתיד להתחיל להתקדם עם הרעיון של הקמת חברה קבלנית. ראשית, קבלן אשר מעוניין להירשם בפנקס הקבלנים, חייב להוכיח כי המנהלים וכישוריהם, או ניסיונם הוא הבסיס לרישום בתאגיד והם אלה שמשמשים מנהלים בפועל של התאגיד, אם במישור המקצועי וההנדסי, ואם במישור הכלכלי. למשל, איגוד שמסווג כחברה או איגוד מקרקעין, לפי ההגדרה בחוק מיסוי המקרקעין, ובמהלך פעילות החברה או האיגוד, מתבצעת מכירת מניות או הסבתן או הענקת זכות באיגוד ועוד. בפעולות אלה, מכירת מקרקעין, חייבת בדיווח למשרדי מיסוי המקרקעין, מע"מ ומס הכנסה, במסגרת הדו"ח השנתי.

כל פעילות באיגוד מקרקעין או חברת מקרקעין הטעונה ברווח, יחויבו במס ומע"מ, כאשר שווי הרכישה של המניות שהוקצו או הסבו, נגזרת משווי הקרקע נשוא ההקצאה ולא השווי המקורי, אשר נקבע בהסכם המניות. לנושא מס השבח, הוראות אלה, יחולו לפי פקודת מס הכנסה בשינויים שמחויבים לפי העניין הכוללים, שווי הרכישה של הזכות באיגוד המקרקעין, אשר יהיה המחיר המקורי שנקבע בהסכם בין המעביר לנעבר. חשוב לציין, כי ישנם מצבים, אשר בהם פעולה בחברת מקרקעין או איגוד מקרקעין, לא יחייבו במס רכישה ובמע"מ. למשל הקצאת המניות, היא הקצאה טהורה/נקייה כך שהכספים בגין ההקצאה תמורת הנפקת המניות או הסבתן יוזרמו ישירות לחברה ולא ישולמו לבעלי המניות.  קיים מקרה נוסף, כאשר באמתחת החברה הקבלנית מלאי עסקי, כאשר היא עונה להגדרת סעיף 1, לחוק מיסוי המקרקעין, אך היא מסווגת כחברה קבלנית פעילה, ו/או סוכן מקרקעין ו/או חברה אשר הוקמה במטרה לצורך בניית פרויקט ומכירתו. אם התקיימו התנאים בחוזה, ניתן יהיה לקבל אישור מרשות המיסים, שאין מדובר למשל באיגוד מקרקעין, ואז הפעילות לא תחויב במס רכישה.

מדוע חברה קבלנית זקוקה לשירותיו של עוד המתמחה בתחום דיני חברותמדוע חברה קבלנית זקוקה לשירותיו של עו"ד המתמחה בתחום דיני חברות?

חברות בע"מ ועל אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בנושא כמו הקמת חברה קבלנית, חייבת בסיוע של איש מקצוע הבקיא בחוק, כאשר הכוונה היא לעו"ד המתמחה בדיני חברות. למשל, עו"ד יהיה מעורב בהליכים משפטיים נגד מזמיני עבודות, קבלני משנה, רוכשי דירות, ספקים, הגשת עתירות בנושא מכרזים, ייצוג כלכלי, התכתבות עם וועדות מכרזים, ליווי של פרויקטים בבניה, עסקאות מקרקעין, יזמות ועסקאות שונות, רכישה של חברה קבלנית או מיזוגה, ועד למצב חלילה של חדלות פירעון, הקפאת הליכים ועוד.

שתפו את המאמר:
צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!