איגוד הקבלנים

תוכן עניינים

איגוד הקבלנים

התאגדות עובדים היא קריטית עבור הצלחתו של כל עובד ועובד בחברה כזו או אחרת, דבר המשפיע בסופו של דבר על תהליכי העבודה והשירות הניתנים לצד שלישי. מהסיבה הזו נוסד איגוד הקבלנים של ישראל, המהווה את הבית המקצועי של כל הקבלנים והבונים בארץ ועליו נפרט בהרחבה במאמר זה.

איגוד הקבלנים – מהו ומהי מטרתו?

איגוד הקבלנים הינו הגוף הרשמי המייצג את קהל בעלי המקצוע מענף הבנייה העוסקים במגוון תחומים הקשורים לענף זה כמו מבנה מגורים, מבנים ציבוריים, מבני תעשייה וכן עבודות בנאיות בתחומי התשתיות, פיתוח, שיפוצים ועוד. מטרת התאחדות איגוד הקבלנים היא לייצג את חברי הקהילה המשתייכים לאיגוד באופן מקצועי ויעיל, כך שהקבלנים השייכים להתאחדות נהנים מסל שירותים מקיף במגוון נושאים.

איגוד הקבלנים

איגוד הקבלנים – פיתוח מבנים בארץ

בנוסף למתן ייצוג מקצועי והולם לחברי האיגוד הרשומים, איגוד הקבלנים נוסד מתוך הרצון לפיתוח בניין הארץ ומתן מענה מתאים עבור מצוקת הדיור והרחבת התשתיות הקיימות. משום כך פועל האיגוד במגוון תחומים הנוגעים לפיתוח מבנים ותשתיות בכל רחבי הארץ כמו עידוד הקמת פרויקטים של תמ"א 38 ו/או פינוי-בינוי, שיווק קרקעות, מכירת דירות מגורים באמצעות מתן מענקים וכן גם נושאים הקשורים לסיוע כספי עבור קבלנים כמו הלוואות מסובסדות, ועוד פעולות הנוגעות למתן אשראי ופתרונות מימון בענף הבנייה.

מי יכול להצטרף אל איגוד הקבלנים?

על מנת לקבל את האפשרות להצטרף כחברים באיגוד הקבלנים, על בעלי המקצוע להחזיק ברישיון תקף ורשמי מטעם משרד הבינוי והשיכון. רישיון זה ניתן לקבלנים רשומים המופיעים בפנקס הקבלנים של רשם הקבלנים, שהינו הגוף המפקח מטעם המדינה על תהליכי הרישום בפנקס הכוללים רישום ומחיקת שמות קבלנים, וכן טיפול בהליכי אכיפה וניהול מוסדר של אנשי המקצוע בענף הבנייה.

מיהו קבלן רשום?

המונח קבלן רשום מתייחס אל קבלן בנייה ששמו מופיע בפנקס הקבלנים הרשמי. רישום זה מהווה למעשה אישור כי הקבלן עמד בהצלחה בתנאים המחייבים לרישום, והינו בעל מקצוע איכותי ומקצועי בענף עיסוקו. קבלן רשום בפנקס הקבלנים מחזיק ברישיון קבלן המסמיך אותו לעסוק בעבודות בנאיות על פי התחום והסיווג שהוקצה לו.

האם כל בעל מקצוע בתחום הבנייה מוכרח להיות קבלן רשום?

חשוב להדגיש כי לא כל איש מקצוע העוסק בבנייה מוכרח להחזיק ברישיון קבלן כדי לבצע עבודות. יחד עם זאת, נחקק חוק רישום קבלנים כדי לפקח על תחום הבנייה ובעלי המקצוע העוסקים בענפי הבנייה השונים. לכן עבודות בנאיות בהיקפים גדולים החורגים מהתקנות שנקבעו בחוק, מחויבים להיעשות רק על ידי בעלי מקצוע מקצועיים שקיבלו הסמכה לכך – קרי קבלנים רשומים.

אנשי מקצוע העוסקים בענפים ראשיים בתחום הבנייה ומעוניינים לבצע עבודות בהיקף כספי העולה על 90 אלף ₪, מוכרחים לקבל רישיון לכך ולהירשם בפנקס הקבלנים. עבור בעלי מקצוע העוסקים בענפים משניים, עליהם להירשם בפנקס רק אם היקף העבודה עולה על סכום של 47אלף ₪.

כיצד ניתן להירשם בפנקס הקבלנים?

קבלנים המעוניינים לבצע עבודות בנאיות בהיקפים כספיים גדולים, מוכרחים להוציא לשם כך רישיון קבלן מטעם רשות הבינוי והשיכון, וכך להירשם בפנקס הקבלנים. ביצוע הרישום מבוצע ומפוקח על ידי רשם הקבלנים, שהינה מחלקה ייעודית לנושאים אלו במשרד הבינוי והשיכון. משום כך יש להגיש למחלקה זו

טפסים ומסמכים רלוונטיים לצורך הרישום, ביניהם צריך להיכלל גם מידע מפורט אודות הניסיון המקצועי והמעשי של הקבלן המגיש את הבקשה.

על פי חוק רישום קבלנים, בעלי מקצוע שהם אדריכלים ומהנדסים מוסמכים רשאים להירשם בפנקס הקבלנים, וכך להצטרף כחברים באיגוד הקבלנים. לשון החוק מקלה בתנאי הקבלה עבור קבלנים שאינם רכשו השכלה אקדמאית רלוונטית, ולכן גם קבלנים שרכשו ידע מקצועי במוסד לימודים מקצועי ומוכר יוכלו להגיש בקשה לרישום – זאת בתנאי כי הם רכשו ניסיון מעשי של ארבע שנים רצופות. מנהלי עבודה ללא תעודת השכלה אקדמית או מקצועית יוכלו גם הם להירשם בפנקס הקבלנים, לאחר שיציגו מסמכים המעידים על רכישת ניסיון מעשי בשטח של שש שנים רצופות לפחות.

מהם היתרונות של קבלן רשום על פני קבלן שאינו רשום?

כאמור, קבלת רישיון קבלן רשום איננו מהווה הכרח עבור אנשי מקצוע מענף הבנייה, בהנחה כי הם מבצעים עבודות בנאיות בהיקפים כספיים מוגדרים על פי חוק. רישום קבלן רשום בפנקס הקבלנים מהווה יתרון ברור לעומת קבלני בנייה שאינם רשומים, כיוון שזוהי הדרך בה ניתן להשיג עבודות ופרויקטים בהיקפים גדולים ומשמעותיים – דבר שימנף את ההצלחה המקצועית והכלכלית של החברה.

נוסף לכך, הופעה בפנקס הקבלנים הרשמי מטעם משרד הבינוי והשיכון מעניקה מעין חותמת איכות ואמינות עבור אותו בעל מקצוע, הן בעיני אנשים פרטיים והן יזמים המחפשים בעלי מקצוע מקצועיים, איכותיים ואמינים בתחום שיבצעו עבורם עבודות בנאיות בהיקפים שונים.

כיצד איגוד הקבלנים מסייע לקבלנים רשומים?

תפקידו של איגוד הקבלנים הוא לייצג את קהילת הקבלנים הארצית מול מכלול גופים ציבוריים ומקצועיים, ובכך להעניק ליווי וייעוץ איכותי ויעיל במגוון נושאים בירוקרטיים כמו בנייה חוזית, מיסוי וכלכלה, יחסי עבודה, שיווק ופרסום וכן גם הליכים רגולטיביים מול משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ועוד. בנוסף לנושאים אלו, איגוד הקבלנים מסייע לקבלנים רשומים בהתנהלותם מול רשם הקבלנים לצורך העלאת הסיווג המקצועי שנקבע להם, זאת על פי המסמכים והאישורים המעידים על ניסיונם המקצועי.

סיווג קבלנים והמשמעות בכך

סיווג קבלנים מקנה לקבלנים רשומים את הזכאות לגשת אל מכרזים ופרויקטים בתחום הבניה, בהתאם לסיווג המקצועי שהוגדר להם במעמד קבלת הרישיון. בנוסף לשיוכו של כל קבלן לענף הבנייה בו הוא מתמחה, רשם הקבלנים מגדיר בנוסף דרגות רישיון לכל קבלן רשום המסווגות אותו לעבודות בנאיות בהיקפים ייעודיים. ככל שהסיווג המקצועי של הקבלן גבוה יותר, כך הוא יוכל לבצע עבודות בהיקפים גדולים יותר מבחינה מקצועית וכן גם מבחינה כלכלית.

כיצד איגוד הקבלנים מסייע לציבור הרחב?

נוסף למתן סיוע וליווי מקצועי ויעיל עבור קבלנים מוסמכים, איגוד הקבלנים מעניק שירות נגיש ואפקטיבי גם עבור הציבור הרחב הפונה אליו. משום שהאיגוד מרכז את כל הקבלנים ובעלי המקצוע העוסקים בענף הבניה באופן רשמי ומקצועי, זהו המקום בו הציבור יכול למצוא אנשי מקצוע איכותיים ומנוסים לביצוע עבודות בנאיות שונות. איגוד הקבלנים מעניק מידע מקיף על קבלנים ועבודות בניה, ובאמצעות פניה אל האיגוד באופן טלפוני או מקוון ניתן למצוא מידע רב וחשוב אודות ניסיונו ומקצועיותו של כל קבלן רשום העתיד לבצע פרויקטים שונים.

כיצד ניתן לפנות אל איגוד הקבלנים?

קבלנים רשומים המעוניינים להצטרף כחברים באיגוד, יוכלו לעשות זאת באופן מקוון ופשוט דרך האתר הרשמי של התאחדות הקבלנים בוני הארץ. נוסף לכך, קבלנים יוכלו לקבל מידע מקיף ומועיל אודות מרכזים, פסיקות, הדרכות מקצועיות, הטבות ועוד שלל מידע מקצועי שיסייע לבעלי מקצוע מענף הבנייה. אנשים פרטיים רוכשי דיור, וכן גם יזמים ומשקיעים בתחום הנדל"ן, יוכלו גם הם להסתייע בשירותי האיגוד והמידע הקיים באתר, וכך לקבל מידע חשוב במגוון נושאים כמו תקנים בבנייה, עדכוני חקיקה, שיטות בנייה חדשות, תחזיות עתידיות, נתונים כלכליים ועוד.

איגוד הקבלנים הוא איגוד הכולל את כל הקבלנים הרשומים המחזיקים ברישיון תקף לעסוק בתחום.

איגוד הקבלנים הוא איגוד הכולל את כל הקבלנים הרשומים המחזיקים ברישיון תקף לעסוק בתחום. אנשים רבים שנדרשים לעבודות בנייה או שיפוץ, בוחרים באופן כמעט שרירותי את אנשי המקצוע ללא כל בדיקה אודות רמתם המקצועית או ההכשרה שהם עברו. ענף הבנייה נחשב לאחד הענפים הפרוצים ביותר בהם גם אנשים ללא כל רישיון או תעודה מציעים את שירותיהם לביצוע מגוון רחב של עבודות. לכן, חשוב שתכירו את איגוד הקבלנים שעושה לא מעט סדר בכל הבלאגן. מחפשים קבלן רשום ומקצועי לביצוע שלל עבודות שיפוץ או בנייה? הגעתם למקום הנכון. בפסקאות הבאות תלמדו לזהות קבלנים מורשים ומקצועיים, תדעו לבדוק את סיווג הקבלן שלכם ותלמדו כיצד לבחור נכון קבלן מקצועי שידע להשלים את כל עבודות הבנייה בדירתכם ברמת הגימור הגבוהה ביותר תוך הקפדה על כל כללי הבטיחות והתקנים המפורטים בחוק.

בוחרים קבלן באופן שרירותי? כיום יש לא מעט קבלנים שאינם מורשים לעסוק בתחום – עבודתם עלולה להוביל לסכנה של ממש!

תחילה חשוב לפתוח בסיבה המרכזית בגינה ישנו איגוד קבלנים הכולל את כל הקבלני הרשומים המחזיקים ברישיון תקף להציע שירותים בתחום. כפי שציינו מעלה, ענף הבנייה נחשב לאחד הענפים הפרוצים ביותר בהם אנשים רבים מציעים שירות ללא הכשרה מקצועית. בנייה שאינה מקצועית ללא הקפדה על כלל התקנים המפורטים בחוק עלולה לחשוף את בעלי הדירה לתביעות מהרשות המקומית במקרה הטוב, או אף לסכן את שלומם במקרה הפחות טוב. לכן, משרד הבינוי והשיכון הרים את הכפפה ואיגד רשם קבלנים הכולל פנקס ובו מנויים כל הקבלנים הרשומים המחזיקים ברישיון לעסוק בתחום. מחפשים את הקבלן הבא שלכם? איגוד הקבלנים ורשם הקבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון הם התשובה עבורכם.

רוצים להצליח לבחור נכון קבלן מקצועי ומנוסה? כך תעשו זאת נכון

איך בוחרים נכון? ריכזנו עבורכם מספר דגשים חשובים שכדאי לשים עליהם דגש בעת בחירת הקבלן המבצע לעבודות השונות בדירתכם. חשוב להדגיש ולומר כי איגוד הקבלנים ורשם הקבלנים כוללים קבלנים מוסמכים ומורשים, אך אינם בודקים את רמות המקצועיות של הקבלנים בעבודות בשטח. במילים אחרות, רשם הקבלנים אינו מספיק בשביל לבחור את הקבלן המקצועי ביותר להשלמת כל עבודות השיפוץ והבנייה בדירתכם. אז איך בוחרים? המה לכם מספר טיפים פשוטים שיעזרו לכם להגיע לקבלן הטוב ביותר:

  1. אתרו כמה שיותר קבלנים מורשים בשלב הראשון בדרך לבחירה נכונה של קבלן מקצועי אתם צריכים לאתר כמה שיותר קבלנים מורשים העובדים בסביבת המגורים שלכם. איתור כמה שיותר קבלנים יאפשר לכם לערוך השוואה נכונה ולבחור נכון את הקבלן הטוב והמתאים ביותר עבורכם.
  2. קראו כמה שיותר חוות דעת אודות הקבלנים ברשימה שלכם לאחר שהצלחתם לאתר מספר קבלנים מורשים שעובדים באזור המגורים שלכם, קראו כמה שיותר חוות דעת אודות שירותם. בדיקה מהירה ברשת תסייע לכם לאתר מספר חוות דעת אודות הקבלנים השונים. השאירו ברשימה רק את הקבלנים שהצלחתם לאתר מספר חוות דעת חיוביות אודות שירותם.
  3. נסו ליצור קשר עם לקוחות ששכרו את שירותי הקבלנים בעבר – שלב נוסף בהליך הסינון הוא יצירת קשר עם לקוחות ששכרו את שירותי הקבלנים בעבר. נסו לאתר כמה שיותר לקוחות ששכרו את שירותי הקבלנים השונים. לקוחות אלה ידעו לספר לכם מספר נתונים חשובים אודות העבודה, לרבות רמות הגימור, מספר העובדים, משך זמן העבודה, עמידה בזמנים, הקפדה על כלל התקנים המפורטים בחוק ועוד. כלל הנתונים הללו חשובים מאוד לבחירת קבלן רשום מקצועי שידע להשלים את כלל העבודות הנדרשות בדירתכם על הצד הטוב ביותר.
  4. צרו קשר עם הקבלנים המובילים לקבלת הצעת מחיר מותאמת לצרכים שלכם לאחר שהשלמתם את כלל השלבים שהובאו מעלה, כל שנותר לכם זה ליצור קשר עם כל הקבלנים הטובים ביותר ולקבל הצעות מחיר מדוייקות ומותאמות לעבודה הנדרשת בדירתכם. לאחר קבלת כל הצעות המחיר, בחרו את הקבלן המקצועי ביותר שהעניק את ההצעה האטרקטיבית ביותר.

סיווג הקבלנים – בחרו את הקבלן המתאים ביותר להיקיפי העבודה שלכם!מחפשים את הקבלן הבא שלכם? איגוד הקבלנים ורשם הקבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון הם התשובה עבורכם.

רשם הקבלנים מבית משרד הבינוי והשיכון כולל גם סיווג של רמות הקבלנים. הסיווג של הקבלנים מאפשר להם לבצע מבחר רחב של עבודות בסדרי גודל שונים. קבלן בסיווג ראשון לא יוכל להשלים עבודות בהיקפים גדולים ובתקציבים גדולים. קבלן זה יוכל להשלים עבודות פשוטות וקטנות עם תקציבים נמוכים. לעומתו, קבלן בסיווג גבוה יוכל להשלים מבחר גדול של פרוייקטים גדולים בהיקיפים גדולים ובתקציבים בלתי מוגבלים. בחרו את הקבלן שלכם בהתאם להיקף העבודה הנדרשת.

קבלו סיוע מקצועי להצטרפות לרשם הקבלנים – כך עושים את זה בקלות ובמהירות!

רוצים להצטרף לרשם הקבלנים? כיום יש לא מעט אנשי מקצוע מיומנים שיסייעו לכם לעשות זאת בקלות ובמהירות. קבלנים רבים לא מצטרפים לרשם הקבלנים רק בגים הבירוקרטיה הסבוכה שהתהליך מצריך. אנשי מקצוע מיומנים ישמחו לעשות זאת עבורכם כך שתוכלו להצטרף בקלות ובמהירות.

שתפו את המאמר:
צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!