רשם הקבלנים טפסים

תוכן עניינים

ענף הבנייה מאגד בתוכו אינספור תחומי עיסוק גדולים וקטנים, כך שבסופו של דבר כלל אנשי מקצוע אלו יהיו אחראיים להקמת מבנה שהוא חזק, עמיד ויציב שיעניק הגנה מלאה לדיירים שישהו בו. כיוון שמדובר בעבודות חיוניות המהוות את הגורם המרכזי לשמירת גופם ונפשם של הקהל הרחב, קיים חוק רשמי במדינת ישראל הנועד לפקח מקרוב ולאכוף בהתאם הפרות של תקנות מחייבות בתחום זה.

כחלק מהפיקוח המוסדר המתנהל בתחום זה, המדינה מאפשרת לאנשי מקצוע העוסקים בעבודות בנאיות לקבל אסמכתא רשמית לעבודתם באמצעות רישום שמם בפנקס הקבלנים. הליך הרישום כולל מספר תנאים ומפוקח על ידי גוף רשמי מטעם המדינה, ועל כל נושאים אלו נרחיב בהמשך מאמר זה.

חוק רישום קבלנים בפנקס הקבלנים

חוק רישום קבלנים לעבודות בנאיות כולל מגוון תקנות בעלות תוקף משפטי, המחייבות את אנשי המקצוע העוסקים בסוג עבודות אלו. בין תקנות אלו קיימת תקנת הרישום של קבלנים הרשאים לבצע עבודות בנאיות שונות, זאת על פי מספר פרמטרים מהותיים הכוללים את הידע והניסיון של כל קבלן בהתאם לענף הבנייה בו הוא מתמחה. הרישום מתבצע בפנקס רשמי הנקרא פנקס הקבלנים, ובו קיימת רשימה מלאה של כלל הקבלנים שקיבלו רישיון תקף לעסוק בעבודות בנייה.

מי אחראי על רישום קבלן בפנקס הקבלנים?

כיוון שמדינת ישראל מפקחת על כל נושא הסדרי עבודות בנאיות, משרד הבינוי והשיכון מינה מחלקה מיוחדת מטעמו שתפקח על המתרחש בתחום זה. מחלקה זו נקראת רשם הקבלנים, ובה יושבים מומחים מענף הבנייה המחזיקים בסמכויות שונות ביניהן גם אישורי בקשות רישום בפנקס. בנוסף לכך, רשם הקבלנים אחראי גם על כל נושא האכיפה של אי-עמידה בתקנות שונות הקיימות בחוק, הליכי משמעת כנגד קבלנים שהפרו את החוק וגם הקפאה וביטול של רישומים ומתן רישיונות לקבלנים רשומים.

רשם הקבלנים טפסים ואישורים נדרשים

לצורך ביצוע רישום בפנקס הקבלנים, מחלקת רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון מקבלת לידיה בקשות רישום של קבלנים המגובות באישורים שונים. הליך הרישום מתבצע באמצעות מילוי טפסים ייעודיים לכך, ולאחר בחינה של הבקשה על ידי רשם הקבלנים טפסים ומסמכים נוספים המעידים על מקצועיותו וניסיונו של הקבלן, מתקבלת החלטה האם להעניק את האישור לרישום או לדחותה. לעיתים דחיית הבקשה מתקבלת כתוצאה מחוסר אישורים ואסמכתאות רלוונטיות, דבר העשוי להאריך את זמן הטיפול בבקשת הרישום.

טפסי בקשה לרישום קבלנים יחידים או חברות ושותפויות

טפסי הבקשה המוגשים אל רשם הקבלנים כוללים מגוון פרטים על איש המקצוע העוסק בענף הבנייה, כאשר אחד מחלקי הטופס מצריך מילוי פרטים אישיים של הקבלן והחלק השני כולל פרטים בנוגע לעסק שלו. ניתן לבצע רישום קבלנים שהינם עוסקים עצמאיים וכן גם קבלנים המחזיקים חברה בע"מ או שותפות עסקית, זאת באמצעות פנייה אל רשם הקבלנים טפסים למילוי רלוונטי – טופס בקשה לרישום יחיד, או טופס בקשה לרישום תאגיד העוסק בעבודות בנאיות. אל טפסים אלו יש לצרף אישורים רשמיים חתומים מטעם רואה החשבון של העסק / חברה.

מהם התנאים לרישום בפנקס?

רישום קבלן רשום בפנקס הקבלנים מחייב עמידה בתנאי סף מחייבים, אותם יש להמציא כאישורים חתומים הנלווים אל טפסי הבקשה הנמסרים אל רשם הקבלנים. על פי חוק רישום קבלנים, על קבלן המעוניין להירשם בפנקס להציג תעודת השכלה רשמית מטעם איגוד האדריכלים והמהנדסים, נוסף על ניסיון מעשי שנרכש בפועל בתקופת זמן של שנתיים רצופות מתוך ארבע השנים האחרונות.

יחד עם זאת, החוק מאפשר גם לחסרי השכלה אקדמית להיכנס אל פנקס הקבלנים הרשומים, זאת בתנאי שמדובר על הנדסאים שעברו הכשרה מקצועית בבית ספר ייעודי ומחזיקים בניסיון מעשי של ארבע שנים, מתוך שמונה שנים האחרונות. נוסף לאלו, גם מנהלי עבודה בענף הבנייה זכאים להגיש טפסי בקשה לרישום, לאחר שצירפו אישורים המעידים כי צברו ניסיון מעשי בתחום של שש שנים לפחות מתוך שתים עשרה השנים האחרונות.

מה המשמעות של רישום קבלן רשום?

קבלן רשום שמגיש טפסי בקשה לרישום אצל רשם הקבלנים, מקבל למעשה אסמכתא רשמית המעידה על מקצועיותו ואמינותו. הודות לכך, קבלן זה מאפשר לעסק שלו להתפתח ולהרוויח יותר, הן בגלל העדפה של אנשים לפנות אל בעל מקצוע איכותי המחזיק ברישיון, והן בגלל היקפי העבודה והפרויקטים שהוא יוכל לבצע בהתאם לסיווג שנקבע לו ברישום.

טפסים לרשם הקבלנים

רישום קבלנים על פי תחומי עיסוק

הליך הרישום בפנקס הקבלנים כולל בתוכו גם את שיוכו המקצועי של כל קבלן, זאת על פי תחום העיסוק בו הוא מתמחה. בענף הבנייה יש תחומים רבים, כאשר החלוקה מתבצעת לרוב על פי ענפים ראשיים ומשניים. קבלן רשום העוסק בענף ראשי הכולל עבודות בנייה מהותיות בתהליך, כמו קבלן שלד או חשמל, מוכרח לקבל רישיון מתאים לכך כדי לעסוק בעבודות אלו בשטח. כיוון שמדובר בתחום עיסוק חשוב האחראי על בטיחות המבנה, רק קבלנים רשומים בפנקס יכולים לבצע עבודות בנאיות מסוג זה.

רשם הקבלנים טפסים עבור סיווג מקצועי

כדי לקבל את הסיווג המקצועי המתאים לכל קבלן המגיש בקשה לרישום וקבלת רישיון, יש להגיש לרשם הקבלנים את הטפסים הנדרשים לצורך כך. נוסף לטפסים יש לצרף את כל המסמכים המעידים על מקצועיותו וניסיונו של הקבלן, וכך בהתאם נקבעות לו דרגות הרישיון שהוא מקבל כדי לבצע עבודות שונות. קיימת אפשרות להגיש בקשה להעלאת סיווג באמצעות טפסים ייעודיים, זאת לאחר שהקבלן התמקצע בעבודות בנייה בהיקפים שונים, צבר ניסיון מקצועי נוסף ולכן יכול לבצע עבודות בנייה בהיקפים גדולים יותר.

מדוע כדאי להירשם אצל רשם הקבלנים?

הגשת טפסי בקשה לרישום אצל רשם הקבלנים איננו בגדר חובה עבור כל בעלי המקצוע בתחום, אך הליך זה יכול לשדרג באופן משמעותי את המוניטין והמקצועיות של בעל המקצוע הבוחר להירשם בפנקס הקבלנים. יש לזכור כי עבור קבלנים המתמחים בעבודות בנאיות בענפים ראשיים, כמו קבלן שלד, תשתית, חשמל ועוד, מוכרחים להחזיק בידם רישיון תקף בכדי לבצע עבודות מסוג זה בפועל.

בשונה מהם, קבלנים המתמחים בענפים משניים כמו צבע, גמר, שיפוצים ועוד אינם מחויבים להחזיק ברישיון קבלן רשום כדי לבצע את עבודתם, אך עצם הופעתם בפנקס הקבלנים מהווה אישור לכך שמדובר באנשי מקצוע איכותיים, דבר שמשפיע מאוד על בחירתם כבעלי המקצוע שיבצעו עבודות בנייה בפרויקטים שונים..

כיצד ניתן לייעל את הליכי הבקשה והגשת הטפסים הנחוצים?

בקשות לרישום בפנקס הקבלנים מוגשות אל היחידה לרישום קבלנים מטעם משרד הבינוי והשיכון. בעל מקצוע המעוניין להירשם בפנקס ולקבל רישיון רשמי לעסוק בעבודות בנייה שונות, צריך להעביר אל רשם הקבלנים טפסים רלוונטיים הכוללים את פרטיו האישיים, פרטים אודות העסק העצמאי או החברה בבעלותו וכן מידע על השכלתו המקצועית וניסיונו המעשי.

כיוון שמדובר על מילוי טפסים רבים, איסוף אישורים ומסמכים שונים ועוד הליכים בירוקרטיים אחרים – בעלי מקצוע רבים נמנעים מלהגיש בקשה לרישום, כדי לחסוך את התהליך הארוך הכרוך בכך. ניתן לייעל את הליכי בקשת הרישום באמצעות פנייה אל היחידה לרישום קבלנים, המתמחה בטיפול מקצועי ואיכותי עבור קבלנים למגוון בקשות כמו רישום בפנקס, העלאת סיווג מקצועי ועוד.

פנקס רשם הקבלנים מטעם משרד הבינוי ושיכון בישראל כולל את כל הקבלנים הרשומים שהוכיחו את ניסיונם ומקצועיותם בתחום. משרד הבינוי והשיכון החליט ליצור רשימה מסודרת הכולל את כל הקבלנים המקצועיים המחזיקים בכל הרישיונות, התעודות והטפסים הנדרשים בכדי להציע שירותים בענף הקבלנות. אנשים רבים כיום מציעים את שירותיהם בתור אנשי מקצוע בשלל תחומים על אף שהם לא עברו את ההכשרות הנדרשות לכך. בענף הקבלנות, עבודה שאינה מדוייקת ומקצועית עלולה להוביל לחריגות בנייה של ממש ואף לפגיעות קשות בבטיחות המבנים השונים. לכן, משרד הבינוי והשיכון החליט לעשות סדר בענף וליצור פנקס רשם קבלנים הכולל כל הקבלנים המורשים בישראל. פנקס זה מאפשר ללקוחות לבחור נכון קבלנים מקצועיים ומנוסים שידעו להשלים עבורם כל עבודה במקצועיות ותוך התחשבות בכל התקנים המפורטים בחוק.

רוצים להצטרף לרשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון? כך תעשו זאת בקלות ובמהירותקבלן רשום טפסים גורמים לקבלנים רבים לחשוש מהליך הרישום ולוותר על הצטרפותם לפנקס רשם הקבלנים.

רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון מאפשר לכל הקבלנים הרשומים להוכיח את מקצועיותם לכלל הלקוחות, לקבל עבודות ממשלתיות וליהנות מפרסום חיובי. רוצים להצטרף לרשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון? חשוב לדעת שכיום יש לא מעט עורכי דין מקצועיים ומנוסים המסייעים לקבלנים רבים להשלים את כל שלבי הרישום. קבלן רשום טפסים גורמים לקבלנים רבים לחשוש מהליך הרישום ולוותר על הצטרפותם לפנקס רשם הקבלנים. אם גם אתם חוששים משלבים בירוקרטיים סבוכים ומלא מעט טפסים, חשוב שתכירו את השירות שיאפשר לכם להצטרף לרשם הקבלנים בקלות, במהירות וביעילות. עורך דין מקצועי ומנוסה העוסק בתחום ישמח לסייע לכם בכל שלבי הרישום.

כל הטפסים שאתם חייבים להמציא בשביל להצטרף לפנקס הקבלנים

קבלן רשום טפסים – אילו טפסים אתם חייבים להמציא בכדי להצטרף לפנקס רשם הקבלנים של ישראל? משרד הבינוי והשיכון בוחן היטב את מירב הקבלנים ובוחר את הטובים והמקצועיים ביותר לפנקס הקבלנים. בין כלל הטפסים שאתם חייבים להמציא ניתן למנות את:

  • טפסים המוכיחים שיש לקבלן עוסק מורשה

אחד הטפסים שכל קבלן נדרש להמציא למשרד הבינוי והשיכון על מנת להצטרף לרשם הקבלנים הוא עוסק מורשה. קבלן חייב להיות עוסק מורשה בשביל להצטרף לפנקס ולהציע שירותי קבלנות לכל דורש.

  • טפסים המוכיחים שאין לקבלן עבר פלילי

משרד הבינוי והשיכון מחייבים את הקבלנים להוכיח שעבם נקי ללא דופי. לשם כך הקבלן נדרש להמציא מסמכים שמעידים כי אין לו כלטפסים המוכיחים שאין לקבלן עבר פלילי משרד הבינוי והשיכון מחייבים את הקבלנים להוכיח שעבם נקי ללא דופי. עבר פלילי. עבר פלילי יפגע באפשרות להצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון בישראל.

  • טפסים המוכיחים שהקבלן עוסק בתחום

מעבר לכל הטפסים שהובאו מעלה, על הקבלנים להוכיח שהם אכן עוסקים בתחום מזה לא מעט שנים. מבחר טפסים המוכיחים עבודה בתחום יספיקו.

  • טפסים המוכיחים שלקבלן יש טכנאי או הנדסאי שלמד בבית ספר ממשרד העבודה

קבלן רשום בפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון חייב להחזיק טכנאי או הנדסאי בצוות המקצועי שלו. אנשי המקצוע צריכים להוכיח את רישיונם לעסוק בתחום וכן את שנות הוותק שלהם. משרד הבינוי והשיכון רוצה להבטיח לכלל לקוחותיו שכל הקבלנים הרשומים כשירים להתמודדות עם מגוון רחב של עבודות, ולכן הצוות המקצועי חייב לכלול את כל אנשי המקצוע הנדרשים לכך.

  • טפסים המוכיחים שלקבלן יש אדריכל או מהנדס בעל ניסיון של שנתיים לפחותטפסים המוכיחים שלקבלן יש מנהל עבודה בעל שש שנות ניסיון בתחום איש מקצוע נוסף שחייב להיכלל בצוות הקבלן הרשום הוא מנהל עבודה.

מעבר לטכנאים והנדסאים, קבלן רשום נדרש לכלול בצוות המקצועי גם אדריכל או מהנדס. אנשי מקצוע אחה אף הם צריכים להמציא מסמכים המוכיחים שיש ברשותם את כל התעודות והרישיונות הנדרשים לעסוק בתחום. מעבר לכך, הם צריכים להוכיח את שנות הוותק שלהם, במטרה לוודא שהם ידעו לבצע את כלל העבודות הנדרשות על הצד הטוב ביותר.

  • טפסים המוכיחים שלקבלן יש מנהל עבודה בעל שש שנות ניסיון בתחום

איש מקצוע נוסף שחייב להיכלל בצוות הקבלן הרשום הוא מנהל עבודה. כל קבלן שרוצה להצטרף לפנקס רשם הקבלנים חייב לכלול בצוות המקצועי שלו מנהל עבודה מנוסה בעל ותק של לפחות שש שנים בתחום. כלל אנשי המקצוע הללו מבטיחים שהקבלן ידע להתמודד עם מגוון רחב של עבודות בצורה מקצועית ותוך הקפדה על כל התקנים המפורטים בחוק.

סיווג הקבלנים – כך תדעו להתאים את הקבלן המתאים להיקף העבודה שלכםטפסים המוכיחים שלקבלן יש אדריכל או מהנדס בעל ניסיון של שנתיים לפחות מעבר לטכנאים והנדסאים, קבלן רשום נדרש לכלול בצוות המקצועי גם אדריכל או מהנדס.

חשוב להדגיש ולומר כי מעבר לרישום בפנקס הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון, ישנו גם סיווג קבלנים המופיע ברשם. סיווג הקבלנים מאפשר ללקוחות לדעת מה היקף העבודה שכל קבלן רשאי לבצע על פי חוק. קבלן המסווג בסיווג נמוך רשאי להשלים עבודות קטנות ובתקציבים מוגבלים בלבד. לעומתו, קבלן המסווג בסיווג גבוה, יוכל להשלים עבודות בנייה מורכבות ללא כל הגבלה תקציבית. עורך דין מקצועי העוסק בתחום ידע לסייע לכל קבלן בכל שלבי הרישום. לא מרוצים מהסיווג שלכם? עורך דין מיומן ידע לסייע לכם לשפר את הסיווג כך שתוכלו לבצע עבודות בהיקפים גדולים יותר. בחרו את איש המקצוע הנכון והשלימו את כל שלבי הרישום בקלות, ביעילות ובמהירות.

שתפו את המאמר:
צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!