תקנות רישום קבלנים

תוכן עניינים

תקנות רישום קבלנים

בכדי לפקח ולהסדיר את עניין הבנייה בישראל, נחקק חוק רשמי העוסק בנושא זה כבר בשנת 1969. מטרת החוק היא לסגור את הפרצות הקיימות בעבודות בנייה, המבוצעות על ידי מכלול שלם של בעלי מקצוע העוסקים בתחום, ובכך ליישם עקרונות מחייבים ומהותיים הנוגעים להקמת מבנים ותשתיות בכל רחבי הארץ. משום כך חוק רישום קבלנים משנת 1969 כולל בתוכו מספר תקנות רישום קבלנים, עליהן נעסוק בהמשך מאמר זה.

מהן תקנות רישום קבלנים?

כאמור, חוק רישום קבלנים אשר נחקק בשנת 1969 קובע מספר הנחיות חוקיות לביצוע עבודות בנאיות, כאשר בחוק זה נכללות תקנות משלימות העוסקות בנושא רישום קבלני בנייה כאנשי מקצוע מוסמכים בענף הבנייה. תקנות רישום קבלנים מגדירות למעשה את הקריטריונים לסיווגם המקצועי של קבלנים בתחום, ובכך מסדירות את נושא ביצוע עבודות בנאיות על פי תחום עיסוק וידע מקצועי המותאם לכל בעל מקצוע מוסמך.

תקנות רישום קבלנים

מהי המשמעות של חוק רישום קבלנים

נוסף למשמעות החוקית הקיימת בחוק רישום הקבלנים, מדובר על משמעות מהותית עבור ביטחונם האנשים והדיירים הפונים לבעלי מקצוע מתחום הבנייה. משום שענף הבנייה עוסק בהקמה ופיתוח של מבנים ותשתיות, העבודות הללו מוכרחות להיעשות על ידי אנשי מקצוע מנוסים ואיכותיים בלבד כדי להבטיח את שלמותו של המבנה ו/או התשתית, ומניעת בעיות וכשלים משמעותיים העלולים לעלות בפגיעות גופניות והשלכות נוספות קשות.

בעבר תחום זה היה פרוץ, כך שלא הייתה קיימת וודאות בנוגע לאיכותו של בעל המקצוע הניגש לבצע עבודות בנייה כאלו ואחרות. כיום, הודות לחוק רישום קבלנים, מדובר על נושא בעל חשיבות עליונה הנמצא תחת פיקוחו המתמיד של משרד הבינוי והשיכון. באמצעות תקנות רישום קבלנים רק בעלי מקצוע מוסמכים ומקצועיים יוכלו לבצע עבודות בנייה, זאת על פי סיווגם המקצועי לסוג העבודה המתאימה לכישוריהם.

מי ממונה על הסדרת תקנות רישום קבלנים?

כיוון שמדובר על חוק רשמי מטעם מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון מינה גוף ייעודי האחראי על הסדרה ופיקוח תקנות רישום קבלנים. גוף זה נקרא רשם הקבלנים, המסופח אל משרד הבינוי והשיכון ופועל מטעמו. רשם הקבלנים מנהל את הליכי רישום קבלנים בפנקס הקבלנים בהיבטים בירוקרטיים הקשורים בכך כמו אישור בקשת רישום, מחיקת רישום של קבלן שלא עמד בתקנות וכן גם הקפאה של קבלן שנמצא בהליכי בירור משמעתיים.

נוסף על ניהול ומחיקת רישום, רשם הקבלנים אחראי גם על תהליכי אכיפה מול קבלנים רשומים שהפרו את תקנות הרישום . כך למעשה אנשים הנעזרים בשירותיו של קבלן רשום ומקבלים שירות לא נאות ומקצועי, יוכלו לפנות בתלונה אל הגורם הממונה עליו (שהוא רשם הקבלנים) ולהיות רגועים כי יקבלו מענה מקצועי לפנייתם.

אילו קבלנים זכאים להירשם בפנקס הקבלנים?

קבלנים העומדים בתקנות רישום קבלנים זכאים להיכנס לפנקס הקבלנים, זאת לאחר שהוכיחו כי צברו את הידע המקצועי והניסיון המעשי בתחום התמחותם. על פי התקנות המופיעות בחוק, קבלני בנייה הרשומים בפנקס המהנדסים וצברו ניסיון בשטח בתקופה של שנתיים רצופות יכולים להירשם כקבלנים מוסמכים, ולקבל רישיון מתאים לכך על פי ענף הבנייה בו הם מתמחים.

סיווג קבלנים על פי תקנות רישום קבלנים

נוסף לקבלת רישיון קבלן רשום והופעה בפנקס הקבלנים הארצי, תקנות רישום מגדירות לכל קבלן רשום את הסיווג המקצועי המתאים לו ביותר, זאת על פי המסמכים והאישורים שהוא צירף במעמד הרישום המעידים על הכשרתו ומקצועיותו. בדרך הזו ניתן להבטיח כי כל קבלן רשום ישויך אל עבודות בנייה התואמות את רמתו המקצועית, במקביל לעידודו לפתח את כישוריו בכדי להיות זכאי להעלות את סיווגו.

הסדרה של עבודות קבלניות לרוב תתבצע ע"י חוקים ותקנות שונות, כאשר החוק הראשי, שנקרא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות, הוא החוק עליו מבוססות תקנות סיווג קבלנים. מה חשוב לדעת בנושא? המשיכו לקרוא לקבלת תשובות מלאות.

על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות, שאותו מנה והסדיר רשם (איגוד) הקבלנים, אנשי המקצוע השונים מסווגים לפי רמות מומחיותם, לפי ההשכלה שלהם, הניסיון והוותק ועוד. החוק הנ"ל תחת האחריות של משרד הבינוי והשיכון, כאשר גוף הרשם (איגוד הקבלנים) הוא זה שמנהל ומסדיר את פנקס הקבלנים. מהו פנקס הקבלנים? בפנקס הקבלנים נרשמים בעלי המקצוע השונים העוסקים בתחום הרחב כל כך של בנייה, שיפוצים, תשתיות ועוד.

מה חשוב לדעת על תקנות סיווג קבלנים?הסדרה של עבודות קבלניות לרוב תתבצע ע"י חוקים ותקנות שונות, כאשר החוק הראשי, שנקרא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות, הוא החוק עליו מבוססות תקנות סיווג קבלנים.

תקנות סיווג קבלנים משלימות, למעשה, את הנחיות שנקבעו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות. התקנות האלו קובעות את אמות המידה המותאמות לכל סיווג הקבלנים שרשומים בפנקס הקבלנים. כאן יש לציין, כי לא כל הקבלנים הפעילים אכן רשומים בפנקס הקבלנים הישראלי. לפיכך, טרם תשכרו את השירות של קבלן, יהיה חשוב לוודא שמדובר בקבלן רשום ומסווג בפנקס הקבלנים.

אם כך, מהו רישום קבלנים וכיצד הוא בעצם מבוצע בפועל? רגע לפני שנענה על השאלה הזאת, חשוב להבין שהתקנות מסייעות להגברת המקצועיות של קבלנים רשומים. אם כך, מהו בעצם רישום קבלנים וכיצד הרישום מיושם?

אז מהו רישום קבלני ומה יתרונותיו?

קודם כל, חשוב להבין שחוק רישום קבלנים, שנחקק בשנת 1969, הגדיר בפועל את העקרונות שמשמשים עבור בדיקת האיכות והכשירות של קבלנים בכל ענפי הבנייה השונים. למעשה, לפני חקיקת החוק ב-1969, ענף הבנייה בישראל היה מאוד פרוץ, מה שהוביל אותו להתנהל על פי אמות מידה לא סדירות ואפילו מסוכנות.

מאז 1969 ובמהלך כל השנים, לא היה ניתן לעולם להגיד שכל אנשי המקצוע העוסקים בענף הבניין – אכן רשומים בפנקס הקבלנים. אבל יחד עם זאת, הקבלנים אשר עוסקים בתחומים ראשיים של בנייה אכן רשומים בדרך כלל. מדוע? מכיוון שללא רישום בפנקס הקבלנים, עבודתו של הקבלן תהיה מוגבלת למדי.

מדוע עבודתו של קבלן תהיה מוגבלת ללא רישום בפנקס?הקבלן לא יוכל להירשם למכרזים ולהגיש את מועמדותו למכרזי בנייה המוצעים ע"י המדינה וגופים אחרים. לפיכך, תקנות סיווג קבלנים מציעות את החידוש שלהן והתועלת שבצידן.

למשל, ללא רישום בפנקס הקבלנים, הקבלן לא יוכל להירשם למכרזים ולהגיש את מועמדותו למכרזי בנייה המוצעים ע"י המדינה וגופים אחרים. לפיכך, תקנות סיווג קבלנים מציעות את החידוש שלהן והתועלת שבצידן. מדוע? ובכן, תקנות סיווג קבלנים מהוות מעין השלמה לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות. בכך, התקנות מסווגות את כל הקבלנים הרשומים לסוגי עבודות שונות.

כך לדוגמה, קבלנים מקבוצה א' ק' יכולים לעסוק בעבודות של שיפוצים גרידא. זאת, בעוד שההיקף הכספי המרבי של העבודות האלו עומד על 350,000 ₪. במקביל לכך, קבלנים שסווגו בקבוצה של א' 1, יכולים להוציא לפועל עבודות שאינן עולות על הסכום 1,592,000 ₪ באתר בנייה\שיפוצים בודד.

הגדרה מדויקת של סיווג קבלנים

לאחר שהבנו מהן תקנות סיווג קבלנים, יש לציין, כי חוק רישום קבלנים הוא החוק אשר מגדיר בצורה המדויקת ביותר שאפשר את תחומי העיסוק בענף הבנייה. עוד חשוב לציין, כי תקנות סיווג קבלנים מסייעות רבות גם לקבלנים עצמם. מעבר לכך שתקנות אלו מסווגות את עבודות הקבלנות השונות, ברגע שקבלן מסוים רשום בפנקס הקבלנים ומסווג לפי סוג התחום שלו – זכויותיו מוגנות ע"י רשם הקבלנים הישראלי.

בכל מקרה של בעיה, לקבלן יהיה גוף מוסדר שעומד מאחוריו ועושה מה שניתן כדי להגן על זכויותיו. בתוך כך, אפשר להגיד שזו המוטיבציה של קבלנים להירשם כקבלני מורשים, אבל לא רק. העובדה הקיימת היא, שקבלנים רשומים מציגים את הרישום שלהם בתור הוכחה וראיה לכך שהם מספקים עבודה איכותית אשר עומדת בתקני הבטיחות הנדרשים. ובסופו של דבר, זה מתבטא בכסף. אם הקבלן מורשה, הוא יגבה יותר על עבודתו האיכותית.

חוק רישום קבלנים לעבודות בנייה בנאיותכי תקנות סיווג קבלנים מסייעות רבות גם לקבלנים עצמם. מעבר לכך שתקנות אלו מסווגות את עבודות הקבלנות השונות

חוק זה כולל את הרישום של הקבלנים לסוגים שונים של עבודות בנייה בנאיות, כאשר יהיה מדובר בד"כ בתחומים הבאים: תחום הבנייה, כמו גם תחום סלילת ובניית כבישים, תחום פיתוח תשתיות, בניית גשרים ועוד. עבודות הבנייה הבנאיות יכולות לכלול תחומי משנה נוספים, למשל, עבודות עפר ובניית שלדים, כמו גם עבודות מיזוג אוויר, עבודות שיפוצים, איטום מבנים וגגות, עבודות חשמל, רמזורים, צינורות ועוד.

בסופו של דבר, חוק רישום קבלנים נועד למטרה אחת עיקרית – לעשות סדר בתחום עבודות הבנייה השונות. בעזרת פנקס הקבלנים הישראלי, ניתן למצוא את הקבלנים המדויקים ביותר ללקוחות בתחום הבנייה, כאשר בידיהם יהיה את רישיון העבודה הנדרש.

הודות לחוק רישום קבלנים לעבודות בנייה בנאיות, הלקוחות בהחלט יכולים להיות רגועים ולדעת שהם לא נתקלים בחובבן או ברמאים למיניהם שפשוט יברחו עם הכסף שלהם. מאחר שתחום הבנייה הוא תחום מורכב למדי, חשוב שהקבלן שאנו רוצים לעבוד אתו יהיה מסווג בתחום הספציפי של העבודה שהלקוחות רוצים להוציא לפועל.

קבלנים רבים בישראל רוצים להצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון. רוצים גם? ריכזנו עבורכם את כל מה שאתם חייבים לדעת אודות תנאי הרישום והליכי הבירוקרטיה שתידרשו לעבור. אך קודם לכן, חשוב להקדים ולומר כי כל ענף אנשי המקצוע בישראל פרוץ למדי. היעדר פיקוח בתחום מאפשר לאנשים רבים להציע את שירותם בתור אנשי מקצוע על אף שאין להם כל תעודה או רישיון לעסוק בתחום. נתון זה גורר עבודות שאינן מקצועיות ולעיתים אף פגיעות חמורות יותר משהיו לפני הזמנת איש המקצוע המפוקפק. בענף הבנייה מחיר הטעות יקר במיוחד. קבלנים שאינם מספיק מקצועיים ומיומנים עלולים לגרום לחריגות בנייה חמורות שבמקרה הטוב יחשפו את בעלי הדירה לתביעות מיותרות מצד הרשות המקומית ובמקרה הפחות טוב, חריגות הבנייה עלולות לגרום לפגיעה ביציבות ובטיחות המבנה ולסכנה של ממש.

מגוון תקנות רישום קבלנים – ריכזנו עבורכם את התקנות המרכזיותמגוון תקנות רישום קבלנים - ריכזנו עבורכם את התקנות המרכזיות במטרה למנוע מצבים אלה, משרד הבינוי והשיכון בישראל החליט לעשות מעשה ולאגד פנקס קבלנים הכולל את כל הקבלנים הרשומים שהוכיחו את מקצועיותם וניסיונם בתחום.

במטרה למנוע מצבים אלה, משרד הבינוי והשיכון בישראל החליט לעשות מעשה ולאגד פנקס קבלנים הכולל את כל הקבלנים הרשומים שהוכיחו את מקצועיותם וניסיונם בתחום. רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון מבטיח לכלל הלקוחות שמחפשים קבלנים, שכלל הקבלנים ברשימה הינן אנשי מקצוע שאפשר לסמוך עליהם. רוצים להצטרף לרשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון? חשוב שתכירו תקנות רישום קבלנים. תקנות רישום קבלנים נועדו בכדי לערוך סינון מקצועי של כל הקבלנים שאינם עומדים בכלל התנאים הנדרשים. ריכזנו עבורכם כמה מהתקנות המרכזיות לרישום בפנקס הקבלנים של ישראל, והן:

  1. בעל עסק מורשה –קבלן שרוצה להצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון חייב להיות בעל עסק מורשה. קבלן ללא עסק מורשה לא יוכל להשלים פרוייקטים גדולים ולכן, לא יוכל להצטרף לפנקס הקבלנים של ישראל.
  2. ללא כל עבר פלילי –משרד הבינוי והשיכון בוחר בקפידה את הקבלנים האמינים והמקצועיים ביותר במטרה להבטיח לכלל הלקוחותחלק מתקנות רישום קבלנים זה היעדר עבר פלילי. על הקבלן הרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים להמציא מסמכים המוכיחים שעברו ללא דופי. שירות מיטבי. לכן, חלק מתקנות רישום קבלנים זה היעדר עבר פלילי. על הקבלן הרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים להמציא מסמכים המוכיחים שעברו ללא דופי.
  3. אישורים המוכיחים את שנות עבודת הקבלן בתחום –נקודה נוספת שחשוב להביא בחשבון היא שנות הניסיון בתחום. על כל קבלן המעוניין להצטרף לרשם הקבלנים להוכיח כי הוא אכן עוסק בתחום מזה לא מעט שנים. המציאו מסמכים המעידים על ניסיון בתחום הקבלנות.
  4. טכנאי או הנדסאי מקצועי בעל שנות ותק בתחום –על כל קבלן הרוצה להצטרף לרשם הקבלנים של משרד השיכון והבינוי להוכיח כי יש לרשותו צוות מקצועי שידע להתמודד עם כל עבודה. הצוות המקצועי חייב לכלול טכנאי או הנדסאי מוסמך ומקצועי בעל שנות ותק בתחום.
  5. אדריכל או מהנדס מקצועי בעל שנות ותק בתחום –איש צוות נוסף שחייב להיות כלול באנשי הצוות של הקבלן הוא אדריכל או מהנדס מקצועי. כל קבלן שרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים חייב להחזיק אדריכל או מהנדס מיומנים ומנוסים בין כלל אנשי הצוות של החברה.
  6. מנהל עבודה מקצועי בעל שנות ותק בתחום –לסיום, חשוב שהחברה תכלול גם מנהל עבודה מקצועי ומנוסה שידע לנהל את כלהצטרפות לפנקס רשם הקבלנים של ישראל תוך עמידה בכל תקנות רישום קבלנים כוללת מספר יתרונות משמעותיים לכל קבלן. שלבי העבודה על הצד הטוב ביותר. מנהל העבודה נדרש אף הוא להוכיח את שנות ניסיונו בתחום. מטרת משרד הבינוי והשיכון היא להבטיח לכלל הלקוחות שיבחרו בקבלנים מפנקס רשם הקבלנים של ישראל את השירות הטוב והמקצועי ביותר. לשם כך החברה חייבת לכלול את כל אנשי המקצוע שהובאו מעלה בצירוף טפסים נלווים של היעדר עבר פלילי ועסק מורשה על פי חוק.

היתרונות הגדולים של הקבלנים הרשומים

הצטרפות לפנקס רשם הקבלנים של ישראל תוך עמידה בכל תקנות רישום קבלנים כוללת מספר יתרונות משמעותיים לכל קבלן. היתרונות הגדולים ביותר הם:

  • פרסום שירות אמין ומקצועי

כל קבלן שמצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון נהנה מפרסום שמו הטוב. אנשים רבים בוחרים את הקבלנים שלהם מרשם הקבלנים במטרה לוודא שהקבלן ידע להשלים כל עבודה בצורה מקצועית ותוך הקפדה על כלל התנאים והתקנים המפורטים בחוקה.

  • אפשרות לבצע שלל עבודות ממשלתיותתקנות רישום קבלנים נועדו בכדי לערוך סינון מקצועי של כל הקבלנים שאינם עומדים בכלל התנאים הנדרשים.

יתרון נוסף הוא אפשרות לבצע שלל עבודות קבלנות ממשלתיות. הממשלה נעזרת בקבלנים הרשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון בלבד. קבלנים רבים מהפנקס נהנים מכמות גדולה של עבודות ממשלתיות, עבודות שאינן מגיעות לקבלנים שאינם רשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון. חשוב להדגיש כי מעבר לרישום בפנקס, כלל הקבלנים המנויים ברשם הקבלנים מסווגים לפי רמות. קבלן שמסווג ברמה 1 רשאי להשלים עבודות קטנות בלבד ובתקציבים מוגבלים. לעומת זאת, קבלן שמסווג ברמה 5, יוכל להשלים פרוייקטים גדולים במיוחד בתקציבים בלתי מוגבלים. רוצים להצטרף? עורכי דין מקצועיים שעוסקים בתחום ישמחו לסייע לכם בכל שלבי ההרשמה, תרבות הקפדה על כל תקנו. רישום קבלנים, המצאת טפסים והתמודדות עם כל שלבי הבירוקרטיה.

 

שתפו את המאמר:

פנו אלינו עוד היום לקבלת רישיון קבלן במהירות

אנו מתמחים בהוצאת רישיון קבלן במהירות שיא ובמחיר הזול בארץ

ניסיון של 18+ שנים בהוצאת רישיון קבלן בכל רחבי הארץ

לייעוץ ראשוני ללא עלות וקבלת הצעת מחיר פנו אלינו עוד היום

כאן לשירותכם

אנו זמינים עבורכם לכל שאלה

לשאלות, שירות לקוחות או כל עניין אחר אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר:

מאמרים נוספים:

צרו איתנו קשר:

התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!