תקנות רישום קבלנים

תוכן עניינים

בכדי לפקח ולהסדיר את עניין הבנייה בישראל, נחקק חוק רשמי העוסק בנושא זה כבר בשנת 1969. מטרת החוק היא לסגור את הפרצות הקיימות בעבודות בנייה, המבוצעות על ידי מכלול שלם של בעלי מקצוע העוסקים בתחום, ובכך ליישם עקרונות מחייבים ומהותיים הנוגעים להקמת מבנים ותשתיות בכל רחבי הארץ. משום כך חוק רישום קבלנים משנת 1969 כולל בתוכו מספר תקנות רישום קבלנים, עליהן נעסוק בהמשך מאמר זה.

מהן תקנות רישום קבלנים?

כאמור, חוק רישום קבלנים אשר נחקק בשנת 1969 קובע מספר הנחיות חוקיות לביצוע עבודות בנאיות, כאשר בחוק זה נכללות תקנות משלימות העוסקות בנושא רישום קבלני בנייה כאנשי מקצוע מוסמכים בענף הבנייה. תקנות רישום קבלנים מגדירות למעשה את הקריטריונים לסיווגם המקצועי של קבלנים בתחום, ובכך מסדירות את נושא ביצוע עבודות בנאיות על פי תחום עיסוק וידע מקצועי המותאם לכל בעל מקצוע מוסמך.

תקנות רישום קבלנים

מהי המשמעות של חוק רישום קבלנים

נוסף למשמעות החוקית הקיימת בחוק רישום הקבלנים, מדובר על משמעות מהותית עבור ביטחונם האנשים והדיירים הפונים לבעלי מקצוע מתחום הבנייה. משום שענף הבנייה עוסק בהקמה ופיתוח של מבנים ותשתיות, העבודות הללו מוכרחות להיעשות על ידי אנשי מקצוע מנוסים ואיכותיים בלבד כדי להבטיח את שלמותו של המבנה ו/או התשתית, ומניעת בעיות וכשלים משמעותיים העלולים לעלות בפגיעות גופניות והשלכות נוספות קשות.

בעבר תחום זה היה פרוץ, כך שלא הייתה קיימת וודאות בנוגע לאיכותו של בעל המקצוע הניגש לבצע עבודות בנייה כאלו ואחרות. כיום, הודות לחוק רישום קבלנים, מדובר על נושא בעל חשיבות עליונה הנמצא תחת פיקוחו המתמיד של משרד הבינוי והשיכון. באמצעות תקנות רישום קבלנים רק בעלי מקצוע מוסמכים ומקצועיים יוכלו לבצע עבודות בנייה, זאת על פי סיווגם המקצועי לסוג העבודה המתאימה לכישוריהם.

מי ממונה על הסדרת תקנות רישום קבלנים?

כיוון שמדובר על חוק רשמי מטעם מדינת ישראל, משרד הבינוי והשיכון מינה גוף ייעודי האחראי על הסדרה ופיקוח תקנות רישום קבלנים. גוף זה נקרא רשם הקבלנים, המסופח אל משרד הבינוי והשיכון ופועל מטעמו. רשם הקבלנים מנהל את הליכי רישום קבלנים בפנקס הקבלנים בהיבטים בירוקרטיים הקשורים בכך כמו אישור בקשת רישום, מחיקת רישום של קבלן שלא עמד בתקנות וכן גם הקפאה של קבלן שנמצא בהליכי בירור משמעתיים.

נוסף על ניהול ומחיקת רישום, רשם הקבלנים אחראי גם על תהליכי אכיפה מול קבלנים רשומים שהפרו את תקנות הרישום . כך למעשה אנשים הנעזרים בשירותיו של קבלן רשום ומקבלים שירות לא נאות ומקצועי, יוכלו לפנות בתלונה אל הגורם הממונה עליו (שהוא רשם הקבלנים) ולהיות רגועים כי יקבלו מענה מקצועי לפנייתם.

אילו קבלנים זכאים להירשם בפנקס הקבלנים?

קבלנים העומדים בתקנות רישום קבלנים זכאים להיכנס לפנקס הקבלנים, זאת לאחר שהוכיחו כי צברו את הידע המקצועי והניסיון המעשי בתחום התמחותם. על פי התקנות המופיעות בחוק, קבלני בנייה הרשומים בפנקס המהנדסים וצברו ניסיון בשטח בתקופה של שנתיים רצופות יכולים להירשם כקבלנים מוסמכים, ולקבל רישיון מתאים לכך על פי ענף הבנייה בו הם מתמחים.

סיווג קבלנים על פי תקנות רישום קבלנים

נוסף לקבלת רישיון קבלן רשום והופעה בפנקס הקבלנים הארצי, תקנות רישום מגדירות לכל קבלן רשום את הסיווג המקצועי המתאים לו ביותר, זאת על פי המסמכים והאישורים שהוא צירף במעמד הרישום המעידים על הכשרתו ומקצועיותו. בדרך הזו ניתן להבטיח כי כל קבלן רשום ישויך אל עבודות בנייה התואמות את רמתו המקצועית, במקביל לעידודו לפתח את כישוריו בכדי להיות זכאי להעלות את סיווגו.

הסדרה של עבודות קבלניות לרוב תתבצע ע"י חוקים ותקנות שונות, כאשר החוק הראשי, שנקרא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות, הוא החוק עליו מבוססות תקנות סיווג קבלנים. מה חשוב לדעת בנושא? המשיכו לקרוא לקבלת תשובות מלאות.

על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות, שאותו מנה והסדיר רשם (איגוד) הקבלנים, אנשי המקצוע השונים מסווגים לפי רמות מומחיותם, לפי ההשכלה שלהם, הניסיון והוותק ועוד. החוק הנ"ל תחת האחריות של משרד הבינוי והשיכון, כאשר גוף הרשם (איגוד הקבלנים) הוא זה שמנהל ומסדיר את פנקס הקבלנים. מהו פנקס הקבלנים? בפנקס הקבלנים נרשמים בעלי המקצוע השונים העוסקים בתחום הרחב כל כך של בנייה, שיפוצים, תשתיות ועוד.

מה חשוב לדעת על תקנות סיווג קבלנים?

הסדרה של עבודות קבלניות לרוב תתבצע ע"י חוקים ותקנות שונות, כאשר החוק הראשי, שנקרא חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות, הוא החוק עליו מבוססות תקנות סיווג קבלנים.

תקנות סיווג קבלנים משלימות, למעשה, את הנחיות שנקבעו בחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות. התקנות האלו קובעות את אמות המידה המותאמות לכל סיווג הקבלנים שרשומים בפנקס הקבלנים. כאן יש לציין, כי לא כל הקבלנים הפעילים אכן רשומים בפנקס הקבלנים הישראלי. לפיכך, טרם תשכרו את השירות של קבלן, יהיה חשוב לוודא שמדובר בקבלן רשום ומסווג בפנקס הקבלנים.

אם כך, מהו רישום קבלנים וכיצד הוא בעצם מבוצע בפועל? רגע לפני שנענה על השאלה הזאת, חשוב להבין שהתקנות מסייעות להגברת המקצועיות של קבלנים רשומים. אם כך, מהו בעצם רישום קבלנים וכיצד הרישום מיושם?

אז מהו רישום קבלני ומה יתרונותיו?

קודם כל, חשוב להבין שחוק רישום קבלנים, שנחקק בשנת 1969, הגדיר בפועל את העקרונות שמשמשים עבור בדיקת האיכות והכשירות של קבלנים בכל ענפי הבנייה השונים. למעשה, לפני חקיקת החוק ב-1969, ענף הבנייה בישראל היה מאוד פרוץ, מה שהוביל אותו להתנהל על פי אמות מידה לא סדירות ואפילו מסוכנות.

מאז 1969 ובמהלך כל השנים, לא היה ניתן לעולם להגיד שכל אנשי המקצוע העוסקים בענף הבניין – אכן רשומים בפנקס הקבלנים. אבל יחד עם זאת, הקבלנים אשר עוסקים בתחומים ראשיים של בנייה אכן רשומים בדרך כלל. מדוע? מכיוון שללא רישום בפנקס הקבלנים, עבודתו של הקבלן תהיה מוגבלת למדי.

מדוע עבודתו של קבלן תהיה מוגבלת ללא רישום בפנקס?

הקבלן לא יוכל להירשם למכרזים ולהגיש את מועמדותו למכרזי בנייה המוצעים ע"י המדינה וגופים אחרים. לפיכך, תקנות סיווג קבלנים מציעות את החידוש שלהן והתועלת שבצידן.

למשל, ללא רישום בפנקס הקבלנים, הקבלן לא יוכל להירשם למכרזים ולהגיש את מועמדותו למכרזי בנייה המוצעים ע"י המדינה וגופים אחרים. לפיכך, תקנות סיווג קבלנים מציעות את החידוש שלהן והתועלת שבצידן. מדוע? ובכן, תקנות סיווג קבלנים מהוות מעין השלמה לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנקאיות. בכך, התקנות מסווגות את כל הקבלנים הרשומים לסוגי עבודות שונות.

כך לדוגמה, קבלנים מקבוצה א' ק' יכולים לעסוק בעבודות של שיפוצים גרידא. זאת, בעוד שההיקף הכספי המרבי של העבודות האלו עומד על 350,000 ₪. במקביל לכך, קבלנים שסווגו בקבוצה של א' 1, יכולים להוציא לפועל עבודות שאינן עולות על הסכום 1,592,000 ₪ באתר בנייה\שיפוצים בודד.

הגדרה מדויקת של סיווג קבלנים

לאחר שהבנו מהן תקנות סיווג קבלנים, יש לציין, כי חוק רישום קבלנים הוא החוק אשר מגדיר בצורה המדויקת ביותר שאפשר את תחומי העיסוק בענף הבנייה. עוד חשוב לציין, כי תקנות סיווג קבלנים מסייעות רבות גם לקבלנים עצמם. מעבר לכך שתקנות אלו מסווגות את עבודות הקבלנות השונות, ברגע שקבלן מסוים רשום בפנקס הקבלנים ומסווג לפי סוג התחום שלו – זכויותיו מוגנות ע"י רשם הקבלנים הישראלי.

בכל מקרה של בעיה, לקבלן יהיה גוף מוסדר שעומד מאחוריו ועושה מה שניתן כדי להגן על זכויותיו. בתוך כך, אפשר להגיד שזו המוטיבציה של קבלנים להירשם כקבלני מורשים, אבל לא רק. העובדה הקיימת היא, שקבלנים רשומים מציגים את הרישום שלהם בתור הוכחה וראיה לכך שהם מספקים עבודה איכותית אשר עומדת בתקני הבטיחות הנדרשים. ובסופו של דבר, זה מתבטא בכסף. אם הקבלן מורשה, הוא יגבה יותר על עבודתו האיכותית.

חוק רישום קבלנים לעבודות בנייה בנאיות

כי תקנות סיווג קבלנים מסייעות רבות גם לקבלנים עצמם. מעבר לכך שתקנות אלו מסווגות את עבודות הקבלנות השונות

חוק זה כולל את הרישום של הקבלנים לסוגים שונים של עבודות בנייה בנאיות, כאשר יהיה מדובר בד"כ בתחומים הבאים: תחום הבנייה, כמו גם תחום סלילת ובניית כבישים, תחום פיתוח תשתיות, בניית גשרים ועוד. עבודות הבנייה הבנאיות יכולות לכלול תחומי משנה נוספים, למשל, עבודות עפר ובניית שלדים, כמו גם עבודות מיזוג אוויר, עבודות שיפוצים, איטום מבנים וגגות, עבודות חשמל, רמזורים, צינורות ועוד.

בסופו של דבר, חוק רישום קבלנים נועד למטרה אחת עיקרית – לעשות סדר בתחום עבודות הבנייה השונות. בעזרת פנקס הקבלנים הישראלי, ניתן למצוא את הקבלנים המדויקים ביותר ללקוחות בתחום הבנייה, כאשר בידיהם יהיה את רישיון העבודה הנדרש.

הודות לחוק רישום קבלנים לעבודות בנייה בנאיות, הלקוחות בהחלט יכולים להיות רגועים ולדעת שהם לא נתקלים בחובבן או ברמאים למיניהם שפשוט יברחו עם הכסף שלהם. מאחר שתחום הבנייה הוא תחום מורכב למדי, חשוב שהקבלן שאנו רוצים לעבוד אתו יהיה מסווג בתחום הספציפי של העבודה שהלקוחות רוצים להוציא לפועל.

קבלנים רבים בישראל רוצים להצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון. רוצים גם? ריכזנו עבורכם את כל מה שאתם חייבים לדעת אודות תנאי הרישום והליכי הבירוקרטיה שתידרשו לעבור. אך קודם לכן, חשוב להקדים ולומר כי כל ענף אנשי המקצוע בישראל פרוץ למדי. היעדר פיקוח בתחום מאפשר לאנשים רבים להציע את שירותם בתור אנשי מקצוע על אף שאין להם כל תעודה או רישיון לעסוק בתחום. נתון זה גורר עבודות שאינן מקצועיות ולעיתים אף פגיעות חמורות יותר משהיו לפני הזמנת איש המקצוע המפוקפק. בענף הבנייה מחיר הטעות יקר במיוחד. קבלנים שאינם מספיק מקצועיים ומיומנים עלולים לגרום לחריגות בנייה חמורות שבמקרה הטוב יחשפו את בעלי הדירה לתביעות מיותרות מצד הרשות המקומית ובמקרה הפחות טוב, חריגות הבנייה עלולות לגרום לפגיעה ביציבות ובטיחות המבנה ולסכנה של ממש.

מגוון תקנות רישום קבלנים – ריכזנו עבורכם את התקנות המרכזיות

מגוון תקנות רישום קבלנים - ריכזנו עבורכם את התקנות המרכזיות במטרה למנוע מצבים אלה, משרד הבינוי והשיכון בישראל החליט לעשות מעשה ולאגד פנקס קבלנים הכולל את כל הקבלנים הרשומים שהוכיחו את מקצועיותם וניסיונם בתחום.

במטרה למנוע מצבים אלה, משרד הבינוי והשיכון בישראל החליט לעשות מעשה ולאגד פנקס קבלנים הכולל את כל הקבלנים הרשומים שהוכיחו את מקצועיותם וניסיונם בתחום. רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון מבטיח לכלל הלקוחות שמחפשים קבלנים, שכלל הקבלנים ברשימה הינן אנשי מקצוע שאפשר לסמוך עליהם. רוצים להצטרף לרשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון? חשוב שתכירו תקנות רישום קבלנים. תקנות רישום קבלנים נועדו בכדי לערוך סינון מקצועי של כל הקבלנים שאינם עומדים בכלל התנאים הנדרשים. ריכזנו עבורכם כמה מהתקנות המרכזיות לרישום בפנקס הקבלנים של ישראל, והן:

  1. בעל עסק מורשה –קבלן שרוצה להצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון חייב להיות בעל עסק מורשה. קבלן ללא עסק מורשה לא יוכל להשלים פרוייקטים גדולים ולכן, לא יוכל להצטרף לפנקס הקבלנים של ישראל.
  2. ללא כל עבר פלילי –משרד הבינוי והשיכון בוחר בקפידה את הקבלנים האמינים והמקצועיים ביותר במטרה להבטיח לכלל הלקוחות שירות מיטבי. לכן, חלק מתקנות רישום קבלנים זה היעדר עבר פלילי. על הקבלן הרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים להמציא מסמכים המוכיחים שעברו ללא דופי.
  3. אישורים המוכיחים את שנות עבודת הקבלן בתחום –נקודה נוספת שחשוב להביא בחשבון היא שנות הניסיון בתחום. על כל קבלן המעוניין להצטרף לרשם הקבלנים להוכיח כי הוא אכן עוסק בתחום מזה לא מעט שנים. המציאו מסמכים המעידים על ניסיון בתחום הקבלנות.
  4. טכנאי או הנדסאי מקצועי בעל שנות ותק בתחום –על כל קבלן הרוצה להצטרף לרשם הקבלנים של משרד השיכון והבינוי להוכיח כי יש לרשותו צוות מקצועי שידע להתמודד עם כל עבודה. הצוות המקצועי חייב לכלול טכנאי או הנדסאי מוסמך ומקצועי בעל שנות ותק בתחום.
  5. אדריכל או מהנדס מקצועי בעל שנות ותק בתחום –איש צוות נוסף שחייב להיות כלול באנשי הצוות של הקבלן הוא אדריכל או מהנדס מקצועי. כל קבלן שרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים חייב להחזיק אדריכל או מהנדס מיומנים ומנוסים בין כלל אנשי הצוות של החברה.
  6. מנהל עבודה מקצועי בעל שנות ותק בתחום –לסיום, חשוב שהחברה תכלול גם מנהל עבודה מקצועי ומנוסה שידע לנהל את כל שלבי העבודה על הצד הטוב ביותר. מנהל העבודה נדרש אף הוא להוכיח את שנות ניסיונו בתחום. מטרת משרד הבינוי והשיכון היא להבטיח לכלל הלקוחות שיבחרו בקבלנים מפנקס רשם הקבלנים של ישראל את השירות הטוב והמקצועי ביותר. לשם כך החברה חייבת לכלול את כל אנשי המקצוע שהובאו מעלה בצירוף טפסים נלווים של היעדר עבר פלילי ועסק מורשה על פי חוק.

היתרונות הגדולים של הקבלנים הרשומים

הצטרפות לפנקס רשם הקבלנים של ישראל תוך עמידה בכל תקנות רישום קבלנים כוללת מספר יתרונות משמעותיים לכל קבלן. היתרונות הגדולים ביותר הם:

  • פרסום שירות אמין ומקצועי

כל קבלן שמצטרף לפנקס רשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון נהנה מפרסום שמו הטוב. אנשים רבים בוחרים את הקבלנים שלהם מרשם הקבלנים במטרה לוודא שהקבלן ידע להשלים כל עבודה בצורה מקצועית ותוך הקפדה על כלל התנאים והתקנים המפורטים בחוקה.

  • אפשרות לבצע שלל עבודות ממשלתיותתקנות רישום קבלנים נועדו בכדי לערוך סינון מקצועי של כל הקבלנים שאינם עומדים בכלל התנאים הנדרשים.

יתרון נוסף הוא אפשרות לבצע שלל עבודות קבלנות ממשלתיות. הממשלה נעזרת בקבלנים הרשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון בלבד. קבלנים רבים מהפנקס נהנים מכמות גדולה של עבודות ממשלתיות, עבודות שאינן מגיעות לקבלנים שאינם רשומים ברשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון. חשוב להדגיש כי מעבר לרישום בפנקס, כלל הקבלנים המנויים ברשם הקבלנים מסווגים לפי רמות. קבלן שמסווג ברמה 1 רשאי להשלים עבודות קטנות בלבד ובתקציבים מוגבלים. לעומת זאת, קבלן שמסווג ברמה 5, יוכל להשלים פרוייקטים גדולים במיוחד בתקציבים בלתי מוגבלים. רוצים להצטרף? עורכי דין מקצועיים שעוסקים בתחום ישמחו לסייע לכם בכל שלבי ההרשמה, תרבות הקפדה על כל תקנו. רישום קבלנים, המצאת טפסים והתמודדות עם כל שלבי הבירוקרטיה.

ענף הבנייה עוסק באינספור תחומים ותהליכים מהותיים הקשורים אל פיתוח והקמה של מבנים ותשתיות בארץ, דבר המצריך פיקוח והסדרה איכותית ויעילה מטעם המדינה. משום כך נחקק חוק רישום קבלנים בשנת 1969 המתווה תקנים והסדרים חוקיים, בהם אנשי מקצוע בתחום הבנייה צריכים לעמוד.

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

חוק זה מעניק למעשה הכרה רשמית וחוקית בקבלנים מקצועיים המוסמכים לעסוק בענפי הבנייה השונים. לשון חוק רישום קבלנים קובעת את התנאים והתקנות בהם הקבלנים נדרשים לעמוד, זאת כדי לקבל את הזכאות להיכלל ברשימת הקבלים הרשומים ולהחזיק ברישיון קבלן מוסמך מטעם המדינה.

חוק רישום קבלנים

מה המשמעות של חוק רישום קבלנים?

כיוון שענף הבנייה עוסק בנושאים מהותיים הנוגעים לפן הבטיחותי, קיים צורך להסדיר את התקנות והנהלים הנוגעים לכך ובמקביל גם לפקח ולאכוף התנהלות שאיננה תקנית. קבלני בנייה ותשתיות הם אנשי המקצוע העוסקים בתחום זה, ולכן חוק רישום קבלנים נועד לבחון את מקצועיותם של בעלי המקצוע באמצעות הגדרת תנאים מחייבים של איכות, מקצועיות וניסיון בענף בו כל קבלן מתמחה וכך בהתאם להכניס לרשימה אחת את אלו שעמדו בתנאים ובתקנות.

מי הגוף הממונה על הליכי חוק רישום קבלנים?

פיקוח והסדרת תקנות חוק רישום קבלנים, ובכלל התנהלות בירוקרטית בכל תהליכי הרישום, מנוהלים ומבוצעים על ידי מחלקת רשם הקבלנים. מחלקה זו מונתה על ידי משרד הבינוי והשיכון, שהינו המשרד הממשלתי האחראי על נושא הדיור ותחום הבנייה בארץ. רשם הקבלנים מקבל לידיו את טפסי בקשות הרישום בפנקס הקבלנים, ובסמכותו לבחון האם הקבלן עומד בתנאי הסף, והאם הוא זכאי לקבל רישיון חוקי של קבלן רשום.

אילו קבלנים יכולים לבצע רישום חוקי?

ענף הבנייה מחולק למגוון ענפים ותחומים, וכך בהתאם קבלנים בתחום הבנייה יכולים להוציא רישיון קבלן רשום על פי ההתמחות העיקרית שלהם. לדוגמה קבלן חשמל מקצועי ומיומן בתחומו רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון חשמלאי מוסמך, ואילו קבלן שלד יגיש בקשה לקבלת רישיון קבלן שלד מוסמך הרשום בפנקס הקבלנים הארצי. קבלנים המתמחים בכמה ענפים שונים יכולים לקבל כמה רישיונות, זאת בהתאם להתמחותם המקצועית בתחום והחלטת רשם הקבלנים להכירם כקבלנים מוסמכים.

כיצד תהליך הרישום מתבצע?

כל קבלן בנייה רשאי להגיש בקשה להוצאת רישיון קבלן רשום, בין אם מדובר על קבלן יחיד או חברה קבלנית. במקרה של רישום קבלן יחיד, על בעל המקצוע להגיש לרשם הקבלנים טופס רישום יחיד לאחר מילוי כל הנתונים הדרושים בו, ובנוסף אליו לצרף גם מסמכים נוספים הכוללים תעודת זהות, אישור רואה חשבון של עוסק מורשה וניהול ספרי חשבונות, תצהיר חתום מטעם עורך דין וכן אסמכתא המעידה על עבר פלילי נקי.

נוסף למסמכים בירוקרטיים אלו, כל קבלן בנייה המעוניין להירשם בפנקס הקבלנים מוכרח להציג אישורים ומסמכים המעידים על הניסיון המקצועי שהוא צבר בענף התמחותו, כמו תעודות סיום ממוסד לימודים מוכר, חוזים והסכמים לביצוע עבודות בנאיות, ביצוע פרויקטים ומכרזים ציבוריים וכל תיעוד רלוונטי אחר.

חוק רישום קבלנים – מה היתרונות בכך?

באמצעות חוק רישום קבלנים, המאפשר רישום קבלני בנייה ברשימה מוסדרת וחוקית, ניתן לומר כי בעלי המקצוע הרשומים וכן הציבור הרחב מרוויחים מחקיקה זו. עבור הקבלנים הרשומים מדובר על אפשרות להגדלת והרחבת ההצלחה העסקית של החברה, מבחינת מוניטין ומבחינה כלכלית, כיוון שהופעה בפנקס הקבלנים מהווה אישור רשמי לכך כי אותו קבלן הינו מקצועי, איכותי ואמין לביצוע מגוון עבודות ופרויקטים בתחום התמחותו.

גם עבור הציבור הרחב המחפש אחר בעל מקצוע ישר והגון, מקצועי ויסודי חוק רישום קבלנים מעניק יתרון משמעותי לתהליך החיפוש ומציאת קבלן מוסמך ואיכותי. בדרך הזו אנשים פרטיים, וכן גם חברות ויזמים, יכולים להגיע אל בעלי מקצוע מתחום הבניה ולהיות בטוחים כי הם נמצאים בידיים טובות. גם במקרה והקבלן הנבחר חרג מאמינותו או מקצועיותו, ניתן לפנות בתלונה אל הגוף הרשמי הממונה עליו בכדי להגיש תלונה.

חוק רישום קבלנים בהתאם לתחום עיסוק

כדי להבטיח שכל קבלן בנייה רשום יבצע את עבודתו על הצד הטוב והמקצועי ביותר, תהליך הרישום בפנקס הקבלנים וקבלת רישיון קבלן רשום מותנה בהגדרתו של כל בעל מקצוע על פי תחום עיסוקו. כך לדוגמה קבלן שיפוצים המתמחה בעבודות שיפוץ מבנים ובתים יוכל לקבל רישיון מתאים, ובהתאם לגשת ולבצע עבודות שיפוץ על פי הגדרת העיסוק המשויכת לו במעמד קבלת הרישיון, וכל עבודת בנייה אחרת לא תוכל להתבצע על ידו אלא רק באמצעות קבלן מנוסה אחר בתחומו.

הגדרת החוק לשיוכו של כל קבל מקצוע לתחום עיסוקו היא מהותית ביותר, כיוון שכך ניתן להבטיח כי כל בעל מקצוע בענף הבנייה יבצע את עבודתו על פי הניסיון והידע המקצועי שצבר. עבודות בנאיות של מבנים או תשתיות הן קריטיות ומשפיעות על רמת הבטיחות הקיימת בהן, ולכן חשוב שרק קבלנים מוסמכים על פי תחום עיסוקם יבצעו את העבודה.

מהם התנאים לקבלת רישיון קבלן רשום?

חוק רישום קבלנים מגדיר את התנאים למתן רישיון קבלן מוסמך על פי מקצועיותו וניסיונו של בעל המקצוע, ולכן בהתאם לחוק הרישום רק מהנדסים ו/או אדריכלים שמחזיקים בניסיון של שנתיים רצופות לפחות יוכלו להירשם, ולקבל לידיהם רישיון קבלן רשום. על אף ההעדפה הברורה לאנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמית נרחבת בתחום הבנייה, חוק רישום קבלנים מעניק אישור מיוחד לביצוע הרישום גם עבור קבלנים שאינם מחזיקים בתעודת סיום מטעם מוסד אקדמי.

הודות לכך, גם קבלנים מקצועיים שעברו הכשרה מקצועית בבית ספר להנדסאים או טכנאים יוכלו להגיש בקשה לרישום כקבלנים מוסמכים, זאת בתנאי שיש להם ניסיון מעשי בשטח של ארבע שנים לפחות מתוך שמונה השנים האחרונות. גם מנהלי עבודה ללא תעודה אקדמית או טכנית יוכלו לקבל אישור מיוחד לרישום, זאת על פי החלטת רשם הקבלנים ובתנאי כי אותם בעלי מקצוע עברו קורס מקצועי מתאים ומחזיקים בניסיון מעשי של שש שנים לפחות.

סיווג קבלנים על פי חוק רישום קבלנים

נוסף על רישום הקבלן המוסמך בפנקס הקבלנים, והכרתו כאיש מקצוע מיומן ומקצועי, חוק רישום קבלנים מעניק לכל קבלן רשום סיווג מתאים המייעד אותו לבצע עבודות ופרויקטים בהיקפים כספיים מוגדרים. ישנם חמישה דרגות סיווג בענף הבנייה, כאשר הסיווג הנמוך ביותר מאפשר לקבלן לבצע עבודות בנאיות בהיקפים נמוכים, ואילו הסיווג הגבוה ביותר מאפשר לקבלן הרשום לבצע עבודות ופרויקטים גדולים ומשמעותיים ללא הגבלה בהיקפם הכספי.

קביעת הסיווג נקבעת על ידי רשם הקבלנים, זאת בהתאם לניסיון והמקצועיות שיש לכל קבלן על פי המסמכים והאישורים שהוא הציג במעמד בקשת הרישום.

כיצד ניתן להעלות את הסיווג המקצועי?

כיוון שהסיווג המקצועי של הקבלן משפיע באופן ישיר על ההיקף הכספי של עבודתו, וכך פיתוח והצלחת העסק הנמצא בבעלותו, קיימת אפשרות להעלאת סיווגו של הקבלן בהתאם להעלאת המקצועיות והניסיון שהוא צבר במהלך הזמן. סיווג גבוה מעיד למעשה על קבלן בנייה מנוסה וותיק יותר, ולכן קבלן בעל סיווג נמוך המעוניין להעלות את רמת סיווגו המקצועי – יוכל לעשות זאת במרוצת הזמן באמצעות ביצוע מגוון פרויקטים ועבודות בנאיות בתחום עיסוקו.

חוק רישום הקבלנים בישראל מאפשר ללקוחות רבים לבחור קבלנים רשומים מפנקס קבלנים שמפוקח על ידי משרד הבינוי והשיכון. אנשים רבים לא מודעים לעובדה כי כיום ישנה רשימה מסודרת של כל הקבלנים הרשומים בישראל, מה שגורם להם לבחור קבלנים באופן כמעט שרירותי. האדם הממוצע לא בקיא בכל רזי המקצוע, מה שמקשה עליו לבחון את מקצועיות הקבלנים השונים. לכן, משרד הבינוי והשיכון החליט להרים את הכפפה ולערוך רשימה מסודרת של קבלנים רשומים שהוכיחו את מקצועיותם וניסיונם בתחום. מחפשים קבלן למטרות שיפוץ או בנייה? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נגע בכל הדגשים החשובים שאתם חייבים להכיר אודות חוק רישום קבלנים ורשם הקבלנים הגדול של ישראל.

חוששים לבחור קבלן ללא רישיונות? חוק רישום קבלנים מחייב את כלל הקבלנים הרשומים להוכיח את מקצועיותם וניסיונם בתחום!

ענף אנשי המקצוע בכלל והקבלנים בפרט נחשב לענף פרוץ במיוחד. אנשים רבים בוחרים לנצל את חוסר הבנת הציבור בתחומי מקצוע שונים ומציעים שירות ללא כל רישיון או ניסיון בתחום. ענף הבנייה מחייב את אנשי המקצוע בידיעות נרחבות אודות כל התקנים המפורטים בחוק, על מנת להבטיח שהבנייה תהיה נכונה ובטוחה. לכן, משרד הבינוי והשיכון החליט להרים את הכפפה וליצור רשם קבלנים מסודר הכולל את כל הקבלנים הרשומים בישראל. ללא פנקס קבלנים מסודר, אנשים רבים היו בוחרים קבלנים שאינם מקצועיים ומסתכנים בחריגות בנייה (שעלולות להוביל לתביעות מצד הרשות המקומית) או אף בסכנות בטיחות חמורות. לכן, לפני שאתם בוחרים את הקבלן שלכם, חשוב שתכירו את חוק רישום קבלנים ותבחרו נכון קבלן שהוכיח את מקצועיותו וניסיונו ומחזיק ברישיון בתוקף לעסוק בתחום.

סיווג קבלנים – לא כל קבלן יכול לבצע פרוייקטים גדולים בתקציבים בלתי מוגבלים

חוק רישום קבלנים קובע שכל קבלן שרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים הרשומים של ישראל חייב להוכיח את מקצועיותו, ניסיונו והיקף העבודות שהוא ניהל בעבר. חשוב להדגיש כי מעבר לרשימה מסודרת הכוללת את כלל הקבלנים שהוכיחו את מקצועיותם למשרד הבינוי והשיכון, פנקס הקבלנים כולל גם סיווג של כל הקבלנים הרשומים בו. סיווג הקבלנים נמדד בין הספרה 1 לספרה 5, כאשר הספרה 1 מייצגת את הסיווג הנמוך ביותר וספרה 5 מייצגת את הסיווג הגבוה ביותר. מה אומר הסיווג? סיווג הקבלנים מאפשר לכם לדעת מה היקף העבודה שכל קבלן רשאי לבצע. קבלנים המסווגים בסיווג נמוך רשאים לבצע עבודות קטנות עם תקציבים מוגבלים בלבד. לעומתם, קבלנים המסווגים בסיווג גבוה יכולים להשלים עבודות בכל סדרי הגודל ללא הגבלת תקציב כלל. לפני שאתם בוחרים את הקבלן שלכם – חשוב לוודא שהסיווג שלו מתאים להיקף העבודה שלכם.

חוק רישום קבלנים מבטיח שכלל הקבלנים ברשם של משרד הבינוי והשיכון מקצועיים, אך איך תצליחו לבחור את הקבלן המתאים ביותר עבורכם? בחרנו מספר טיפים מעשיים שיעזרו לכם לעשות זאת בקלות רבה.

צרו רשימה הכוללת את כל הקבלנים המובילים

ראשית, חשוב לערוך רשימה מסודרת הכוללת את כל הקבלנים בסיווג המתאים להיקף העבודה שלכם ועובדים באזור המגורים שלכם. בעזרת רשימה זו תוכלו לערוך מספר פעולות סינון כך שתצליחו לבחור את הקבלן הטוב ביותר עבורכם.

קראו חוות דעת חיוביות אודות שירותם

לאחר שערכתם רשימה מסודרת, חשוב לנסות לאתר כמה שיותר חוות דעת אודות הקבלנים השונים ברשימה. בעזרת הרשת תוכלו לאתר כמות גדולה של חוות דעת על רוב הקבלנים ברשימה שלכם בלחיצת כפתור בלבד. סמנו את הקבלנים שקראתם הכי הרבה חוות דעת חיוביות אודות הדירות שלהם.

צרו קשר עם לקוחות עבר

בשלב הבא, נסו לאתר לקוחות ששכרו את שירותי הקבלנים המובילים בעבר. לקוחות עבר יוכלו לסייע לכם לבחור נכון את הקבלן הטוב והמתאים ביותר עבור כל הצרכים שלכם. כיצד? ערכו בירור אודות קצב העבודה, עמידה בזמנים, איכות העבודה, רמות הגימור, הקפדה על כלל התקנים המפורטים בחוק ועוד. כלל הדגשים הללו יאפשרו לכם לבחור נכון את הקבלן הטוב והמתאים ביותר ברשימה שלכם.

קבלו הצעות מחיר מהקבלנים המובילים

בשלב האחרון, כל שנותר לכם לעשות זה ליצור קשר עם כל הקבלנים המובילים ברשימה ולקבל הצעות מחיר מדוייקות בהתאם לצרכים שלכם. חשוב לקחת בחשבון שיהיו פערים בין המחיר בפועל לבין הצעת המחיר, אך ככל שתפרטו יותר את הצרכים לשמן אתם נדרשים לשירותי הקבלן, כך החריגה תהיה קטנה יותר.

עורכי דין מקצועיים ומנוסים בתחום מסייעים לקבלנים רבים להצטרף לרשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכון

קבלנים רבים בישראל בוחרים שלא להצטרף לפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים מחשש להתמודדות מורכבת עם בירוקרטיה סבוכה. שלבי הרישום אכן לא פשוטים, אך כיום יש לא מעט עורכי דין מקצועיים המסייעים לקבלנים רבים להצטרף לרשם הקבלנים בקלות ובמהירות. עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום מלווים קבלנים רבים לאורך כך שלבי הרישום ומתמודדים עבורם עם כל שלבי הבירוקרטיה הסבוכה. רוצים להצטרף לרשם הקבלנים? סיוע של אנשי מקצוע מיומנים יבטיח לכם הצטרפות מהירה ופשוטה במיוחד. עורכי דין בתחום יודעים לסייע לקבלנים רשומים רבים לשפר את הסיווג ולקבל עבודות בהיקפים גדולים יותר.

 

שתפו את המאמר:
צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!