רישום קבלנים סיווג

תוכן עניינים

רישום קבלנים סיווגכל קבלן שמבצע רישום קבלנים לפנקס הקבלנים מסווג בדרגת סיווג 1. כעבור שנה, הקבלן  יוכל להגיש בקשה להעלאת סיווג ולהעלות את רמת הסיווג שלו. על רישום קבלנים סיווג, על רשם הקבלנים ועל הדרך להעלאת סיווג נרחיב במאמר הבא. 

רישום קבלנים סיווג- מיהו רשם הקבלנים?

רשם הקבלנים הוא אחד האנשים החשובים באיגוד הקבלנים, שכן הוא בעל סמכות ואחריות חשובה. רשם הקבלנים למעשה אחראי על רישום קבלנים, סיווג ועל המעקב אחריהם. חלק מתפקידו של רשם הקבלנים הוא להעניש את הקבלנים במקרה הצורך והוא יכול לבטל רישום כלפי קבלנים מסוימים במקרה הצורך. כלומר, רשם הקבלנים הוא האחראי לרישום הקבלנים, להטלת עונשים, לסיווג ענפי קבלנים ולביטול רישום של קבלנים. 

בנוגע לסיווג הקבלנים, רשם הקבלנים אחראי על הסיווג בהתאם לעבודות ההנדסה והבניה בהם עוסקים הקבלנים. 

לרשם הקבלנים חשיבות רבה מאוד מאחר שאחראי על דברים רבים. רישום הקבלנים מאפשר לנהל פנקס בו מופיעים על הקבלנים הרשומים כולל הסיווג המקצועי והכספי שלהם. לרשם הקבלנים יש סמכות לתת לקבלנים רישיון דו שנתי. כמו כן, רשם הקבלנים מוודא כי הקבלנים ממלאים את ההוראות והתקנות הקבועים בחוק, הוא מוודא כי הקבלנים משלמים את החובות שלהם ומעדכן הכל בפנקס הקבלנים. 

רשם הקבלנים מסווג את הענפים בהם עוסקים הקבלנים לפי ענפים ראשיים וענפי משנה. עבודות בנייה כוללות בניית פנים, עבודות תשתית, מערכת המים, מערכת הביוב, עבודות גשרים ועוד. 

כלומר, רשם הקבלנים עושה סדר בכל הנוגע לרישום הקבלנים, לסיווג, להענשתם במקרה הצורך וכך מאפשר סדר באיגוד עצמו בין כל התפקידים בארגון. 

רישום קבלנים סיווג- מהו סיווג קבלנים?

על פי החוק, הקבלנים מוגבלים בהיקף הפרויקטים שמותר להם לבצע. היקף הפרויקטים נקבע על פי רמת הסיווג של הקבלן. במידה שהתבצעה העלאת סיווג, הקבלן יוכל לבצע עבודות גדולות יותר. 

אז איך זה עובד?

סיווג הקבלנים מחולק על פי אותיות, מספרים וקוד ענף- 

  • אותיות- הקבלנים הרשומים מתחלקים לענפים שונים שמסומנים באותיות א/ ב/ ג. ההבדל בין הקבוצות הללו יבוא לידי ביטוי בהיקף הפרויקטים המותרים לביצוע הקבלן. הקבלנים שרשומים בקבוצה א, יוכלו לבצע היקף פרויקטים קטן יותר מהקבלנים הרשומים בקבוצה ב, ואילו הקבלנים בקבוצה ב' יוכלו לבצע היקף פרויקטים קטן יותר מהקבלנים הרשומים בקבוצה ג. החלוקה לקבוצות תלויה לענף בו אתם עוסקים ולא ניתן לעבור בין קבוצות. 
  • מספרים- קבוצת המספרים מתארת את ההיקף הכספי המקסימלי של הפרויקטים שמותר לקבלן לבצע. עבור קבלנים העוסקים בענף בנייה למגורים ההיקף בא לידי ביטוי במ"ר. כאן יהיו חמישה מספרים- מ1 ועד 5. ככל שהמספר גבוה יותר כך הקבלן יוכל לבצע עבודות בעלות גבוהה יותר. כל קבלן שנרשם לפנקס הקבלנים מדורג במספר 1. לאחר שנה, במידה שהוכיח שמבצע פרויקטים בהיקפים גדולים, הקבלן יוכל לעלות למספר 2 וכן הלאה. העלאת סיווג קשורה לסעיף זה. 
  • קוד הענף- לקוד הענף אין תפקיד מהותי והוא נועד בעיקר לנוחות וזיכרון. כל ענף מקבל קוד מספרי של שלוש ספרות, לדוגמא, קבלן שיפוצים ייקרא 131, קבלן פשוט 100 וכדומה. 

רישום קבלנים סיווג- מהי העלאת סיווג?

כפי שהבנו, כל קבלן מסווג בהתאם לענף שלו ולהיקף הפרויקטים שיכול לבצע. העלאת סיווג למעשה מאפשרת לקבלן לבצע פרויקטים בהיקפים גדולים יותר מאשר הפרויקטים שעשה עד עתה. כמו כן, העלאת סיווג מאפשרת לקבלן לגשת למכרזים מסוימים שדורשים סיווג מסוים. 

על מנת לקבל העלאת סיווג, יש להגיש בקשה להעלאת סיווג קבלנים. ניתן להגיש בקשה זו רק במידה שעברה שנה מאישור הסיווג הנוכחי שלכם. כלומר, במידה שנרשמתם לפנקס הקבלנים ואתם נמצאים בסיווג 1, תוכלו להגיש בקשה להעלאת סיווג רק לאחר שנה. במידה שאישרו לכם סיווג 3 ועברה שנה, תוכלו לבקש בקשה להעלאת סיווג. 

בהגשת הבקשה להעלאת סיווג, על הקבלן להוכיח שמאז שקיבל את הסיווג הנוכחי שלו הוא ביצע פרויקטים בהיקפים גדולים ביחס לסיווג שלו. על מנת להוכיח זאת יש לפניכם שתי אפשרויות-

  • ביצוע פרויקט אחד, בהיקף של כ-70% מההיקף המרבי המותר בסיווג הנוכחי, בכסף או במ"ר במידה שמדובר בקבלן בנייה למגורים. 
  • ביצוע שני פרויקטים, שביחד הגיעו ל-100% מההיקף המרבי המותר בסיווג הנוכחי, בכסף או במ"ר בהתאם לענף. 

רישום קבלנים סיווג- הגשת בקשה להעלאת סיווג

את הבקשה להעלאת סיווג יש להגיש לידי רשם הקבלנים. חשוב מאוד שהקבלן המגיש את הבקשה יעמוד בקריטריונים של רשם הקבלנים ויגיש את כלל הטפסים, מלאים בכתב יד בעט שחור. קבלן יחיד שהוא עוסק מורשה, יגיש בנוסף טופס מתאים ויצרף היתר בניה, תוכנית בניה  מאושרת, חוזה קבלן ועוד. 

יש לשים לב, כי בדרך כלל, בקשות להעלאת סיווג לא נדחות אלא מקבלות אישור. אך, בדרך כלל במצבים בהם בקשה להעלאת סיווג נדחתה הדבר קשור לכך שהקבלן שכח להגיש טופס מסוים או לא מילא את כל הפרטים כמו שצריך. לכן, במידה שאתם מגישים בקשה להעלאת סיווג וודאו שכל הטפסים מלאים כנדרש, על מנת שהקשה תאושר. 

אם אתם עוסקים בתחום הבנייה, ודאי אתם יודעים שקבלנים מסווגים ע"פ רמות מיומנות והענף בו הם עוסקים, היקפים כספיים של עבודות ושנות ניסיון בכל ענףסיווג קבלנים מחלק אמנם את הקבלנים לדרגות ויכולות בנייה שונות, אך הסיווג אינו קבוע. בנייה. בעוד שהחוק מגביל את היקף הפרויקט שלקבלן רשום מותר להוציא לפועל, הסיווג עצמו מחלק את הקבלנים הרשומים לדרגות שונות. במילים אחרות, סיווגים.

סיווג קבלנים מחלק אמנם את הקבלנים לדרגות ויכולות בנייה שונות, אך הסיווג אינו קבוע. בשפה פשוטה, הסיווג של קבלן רשום יכול להשתנות במהלך שנות עבודתו בתחומי הבנייה. אם למשל קבלן מסווג בדירוג המאפשר לו להקים ולסלול כבישים ותשתיות, ייתכן שבמהלך השנים הוא יצבור ידע והשכלה בבניית גשרים, מה שיוביל לשינוי הסיווג. לפני שנעמיק בסיווג קבלנים ובענפי הבנייה השונים, בואו נדבר בקצרה של תפקידו של הקבלן.

מהו תפקידו של קבלן מורשה?

קבלן בניה ושיפוצים הינו בעל מקצוע בעל רישיון לעבוד בענף הבנייה. קבלני בנייה אחראים על התכנון, הניהול והפיקוח על בניית מבנים. בתוך כך, קבלני בנייה אחראים על ניהול היבטים שונים של פרויקט בנייה מתחילתו ועד סופו. הם מפקחים על הכול, החל מהריסה והכנת האתר ועד התקנת מתקנים וגימור סופי. הקבלנים גם צריכים להיות מסוגלים להתמודד עם כל בעיה שמתעוררת במהלך הפרויקט כמו עיכובים בלתי צפויים או שינויים במפרטי התכנון.

קבלני בנייה ושיפוצים אחראים על בנייה ושיפוץ של מבני מגורים, מסחר ותעשייה. הם נדרשים להיות בעלי רישיון ברוב המדינות, כאשר בישראל קיים סיווג קבלנים אשר מדרג את היקפי העבודות שקבלנים רשאים לבצע, בין אם בנייה פרטית או מסחרית. בסופו של דבר, קבלני בנייה ושיפוצים מורשים הם אנשי מקצוע מיומנים המתמחים בתכנון, כמו גם בניהול ובניית תהליכים מבניים. יש להם הבנה מעמיקה של תהליך הבנייה, כולל החוקים והתקנות המסדירים את הענף והתהליכים השונים.

האם ניתן לעלות בסיווג קבלנים?

אכן כן, ניתן לעלות בסיווג הקבלני. אם עליתם בסיווג שלכם, החוק למעשה יתיר לכם לבצע עבודות גדולות יותר, כלומר עבודות קבלניות בהיקפים כספיים יותר רחבים. אז איך זה עובד? ובכן, התקנות של הרישום של הקבלנים יוצרות חלוקה של קבלנים רשומים לסוגי ענפי בנייה שונים.

בעוד שענפי הבנייה מתחלקים ל-3 קבוצות (א, ב, ג), ההבדל בין הדירוגים טמון בהיקפי הפרויקטים המותרים לביצוע. מטבע הדברים, אם גובה התקרה של היקפי העבודה של קבלן בסיווג 1 הוא X ₪, אותו סכום יהיה בתחתית הרף של היקפי העבודה בסיווג בדרגה 2.

כיצד מדורגות הקבוצות?

בכל קבוצה קבלנית אתם תמצאו 5 דרגות, 1 – 5. בעוד שהמספר מסמל את היקף הכסף המקסימלי, הוא למעשה מהווה דירוג הכנסתי ורווחי. ככל שהדירוג המספרי גבוה יותר, ככה הפרויקטים הם בעלויות גבוהות יותר. בדרך כלל, כל הקבלנים אשר נרשמים בתור קבלנים מורשים מתחילים את דרכם המקצועית במספר 1. לאחר שנה, אם הקבלו הוכיח שהוא מבצע היקפי פרויקטים גדולים באיכויות מספקות, משתנה הסיווג של הקבלן לדרגה 2. וזו בעצם הכוונה לשינוי הסיווג הקבלני של קבלן רשום.

יש לציין, כי קבלני שיפוצים קטנים עשויים להיות רשומים בסיווג מיוחד. בדרך כלל, יהיה מדובר בעבודות בעלות היקפים מרביים מצומצמים יותר מאלו של קבלנים בסיווג רגיל. כמו קבלנים אחרים, קבלני שיפוצים קטנים יכולים עם הזמן לרכוש יותר השכלה, ידע וניסיון ולשנות את הסיווג שלהם. כלומר להעלות אותו.

מהו קוד הענף שלכם בענף הבנייה?סיוע בהעלאת סיווג קבלנים אם אתם מעוניינים להעלות את הסיווג הקבלני שלכם, אבל אין לכם את המשאבים האנרגטיים או את הזמן לכך

ענף הבנייה הראשי הוא נרחב מאוד וכולל מס' תחומי בנייה שונים. קוד הענף הראשי הוא (100) [ג], ואפשר למשל לדבר על  פיתוח חצרות, שבילים, מדרגות וגידור מקומות חניה, כאשר קוד ענפי השמנה האלו הוא [ג]. כלונסאות, מיקרופייל וקירות סלארי מסווגים בקוד [א], בעוד שעבודות בטונים ובניית שלדים מסווגים בקוד הענף המשני [ב]. זאת ועוד, שיפוצים הם תחת קוד [ב], ועבודות אבן ביבש או ברטוב על קירות מבנים מדורגים בקבוצת ענף השמנה [ב]. אם אתם עוסקים בתחום של דריכת בטון באתר, קוד הענף שלכם הוא [ב], ואם אתם עוסקים באיטום מבנים קוד הענף שלכם הוא [ב] גם כן. כמו כן, הרחבת מבנים היא בדירוג קוד ענף [א], וקוד הענף של בנהיה טרומית הוא [ג].

מעבר לענף הבנייה הראשי, תוכלו למצוא בטבלת הסיווג של קבלני ישראל גם את ענף הכבישים, תשתיות ופיתוח, כמו גם בניית גשרים, נמלים ועבודות ימיות, מערכות אלקטרומכניות ועוד. באופן כללי וללא התייחסות פרטנית לקבלנים עם הגבלות, קבלנים בדרך כלל יכולים לעלות בסיווג לאחר שנה מהרישום לסיווג הנוכחי.

סיוע בהעלאת סיווג קבלנים

אם אתם מעוניינים להעלות את הסיווג הקבלני שלכם, אבל אין לכם את המשאבים האנרגטיים או את הזמן לכך, כדאי לדעת שחברות פרטיות יכולות לסייע לכם בכך. חברות אלו יודעות ומכירות את הבירוקרטיה הכרוכה בשינוי סיווג קבלנים, מכירות את רזי המערכת מבפנים ויכולות לקצר לכם משמעותית את התהליך, כמו גם לחסוך זמן וכסף.

אולי אתם כבר קבלנים רשומים ומורשים, ואולי אתם בדרך להיות קבלן רשום. ככה או ככה, כנראה שכבר הבנתם כי סיווג קבלנים הוא תהליך מורכב וכזה שלא ממש קל להבין אותו על רגל אחת. וזו המטרה של המאמר הבא, לעשות לכם סדר ולדבר על סיווג קבלני, מהו? הנה כל המידע.

סיווג קבלנים מהווה רשומה לכל דבר, כאשר הרשומה הזאת נשענת על 3 קריטריונים שונים. יש לכם את הקריטריון של האותיות, המספרים ומספרי קוד הענף שלכם. בזמן שהאותיות מסווגות את סוג הענף שבו תעסקו, המספרים מציגים את הוותק שלכם באותו ענף. בתוך כך, קוד הענף בעצם מהווה סימן לשם הענף שלכם.

מה חשוב לדעת על סיווג קבלני?ככה או ככה, כנראה שכבר הבנתם כי סיווג קבלנים הוא תהליך מורכב וכזה שלא ממש קל להבין אותו על רגל אחת.

כל מי שאי פעם עסק או היה מעורב בענף הבנייה, בטוח כבר הבין מתישהו שסיווג קבלני מהותי ליכולת והאפשרויות לעבוד באותו תחום קבלנות. במילים פשוטות יותר, ללא סיווג קבלני כמחויב בחוק, הקבלן לא יוכל להציע את שירותיו ללקוחות, לא יוכל לגשת למכרזים של קבלנות, להוציא לפועל עבודות קבלנות במסגרות ממשלתיות וכולי.

למעשה, החוק בישראל מגביל את ההיקף של הפרויקטים אשר מותרים לביצוע על ידי הקבלן הרשום. לשם כך, החוקים בישראל מחלקים את הקבלנים הרשומים לדרגות עבודה שונות, כלומר סיווגי עבודות קבלנות.

מה אומרת עלייה בסיווג הקבלני ומה משמעותה?

אם למשל עליתם בסיווג הקבלני שלכם, החוק יתיר ביצוע עבודות גדולות יותר ובהיקפים רווחיים יותר משמעותיים. לפיכך, קבלן שרוצה להתקדם בקריירה שלו ולגרוף יותר רווחים יצטרך, עם הזמן, לרכוש יותר ותק, ניסיון ולטפס בסיווג הקבלני שלו.

כאמור, התקנות של הרישום של הקבלנים מחלקות את הקבלנים הרשומים לענפי העבודה השונים שהם עובדים בהם. זאת, כאשר הענפים מסווגים ל-3 קבוצות – א, ב, ג. אחד ההבדלים בין הקבוצות הוא, בהיקפים הרווחיים ובעבודה עצמה המותרת לקבלן הרשום. באופן טבעי, ענף ג' יכלול עבודות בהיקפים משמעותית יותר גדולים מענף א'.

מה מבחינת הקריטריון של המספרים בסיווג הקבלני?כל מי שאי פעם עסק או היה מעורב בענף הבנייה, בטוח כבר הבין מתישהו שסיווג קבלני מהותי ליכולת והאפשרויות לעבוד באותו תחום קבלנות.

מבחינת הקריטריון של המספרים, צריך לדעת שבכל קבוצה יש 5 דרגות. בעוד שהמספר מסמל את ההיקפים המקסימליים של העבודה והרווחיות שלה, ככה גם ייקבעו גודל הפרויקטים שמותר לקבלנים מורשים לבצע. מטבע הדברים, כל קבלן יתחיל סיווג קבלני במספר 1, כאשר לאחר רכישת הניסיון המתאים יוכל להתקדם למס' 2 וכן הלאה.

עוד חשוב לציין, כי קבלנים קטנים רשאים לבצע עבודות שיפוצים קטנות בהיתר מיוחד וסיווג ייעודי לשיפוצים קטנים. כמו קבלנים אחרים, גם קבלני שיפוץ קטן יכולים לעלות עם הזמן בסיווג הקבלני שלהם ולבצע עבודות בהיקפים משמעותיים יותר.

החלוקה של סיווג קבלני – ענף 100

כמו שאמרנו, סיווג קבלני מחלק את הקבלנים הרשומים לסוגי עבודות בהיקפים משתנים. מטבע הדברים, כל ענף של קבלנות יכלול עבודות אחרות, כך יוצא שענף 100-ג' יכלול עבודות כמו פיתוח של חצרות ושבילים, כמו גם מדרגות, גדרות מסוגים שונים ואפילו בניית מקומות חניה. כמו כן, ענף 100-ג' עשוי לכלול גם עבודות כלונסאות, מיקרופייל, קירות סלארי, בניית שלדים ועוד.

ענף זה (100) יכול גם לול עבודות חשמלאות ו\או תקשורת מבנים, התקנת מתקנים של מיזוג אויר, מתקני הסקה וחימום במבנים מכל הסוגים, מדרגות נעות, מעליות במבנים ועוד. ומה כוללים הענפים האחרים? המשיכו לקרוא.

מה כולל ענף 200 בסיווג קבלני?

ענף 200 של סיווג קבלני יכול לכלול עבודות עפר וחציבה, כמו גם עבודות אספלט מסוגים שונים, מסועות בטון ועוד. ענף זה גם יכול לכלול התקנת קווים של תקשורת, חפירת תשתיות למטרת התקנת קווי מים וביוב. ענף זה גם יכול לכלול ביצוע התקנת והנחת קווי חשמל, מערכות תאורת כבישים, התקנת רמזורים עירוניים וביצוע עבודות סלילה.

מה כולל ענף 300 בסיווג הקבלני?

ענף 300 בסיווג קבלני יכול לכלול עבודות קונסטרוקציות ו\או עבודות פלדה לגשרים, כאשר אלו יכללו בד"כ גם עבודות בניית בטון לגשרים. מעבר לענפים של 100, 200 ו-300, ישנם גם ענפי קבלנות בסיווג הקבלני שכוללים עבודות ימיות (400) ועבודות של מערכות אלקטרו-מכניות בתחנות שאיבה (500).

טיפים למציאת הקבלן הנכון לסוג עבודה שלכםענף 300 בסיווג קבלני יכול לכלול עבודות קונסטרוקציות ו\או עבודות פלדה לגשרים, כאשר אלו יכללו בד"כ גם עבודות בניית בטון לגשרים.

בסופו של דבר, הקבלנים, לא כולם אותו דבר. איכות עבודתם, אמינותם ותשומת הלב שהם נותנים לפרטים משתנים מאוד. כדי למצוא קבלן טוב, צריך לדעת מה לחפש בקבלן וכיצד למצוא אותו. קודם כל, אם יש לקבלן אתר אינטרנט, בדקו את האתר שלו וראו אם יש לו תיק עבודות קודמות שדומה למה שאתם מחפשים. כמו כן, תבדקו עם חברים ובני משפחה אם הם מכירים קבלנים שהם יכולים להמליץ לכם עליהם. כמו שאומרים, אין חכם כבעל ניסיון.

כחלק ממחקר השוק שלכם למציאת קבלן נכון, תקראו ביקורות מקוונות. אפשר לעשות את זה דרך הרשתות החברתיות, דרך פלטפורמות כמו גוגל ביזנס ועוד. ולא פחות חשוב, בקשו הפניות מאנשים אחרים שהשתמשו בשירותי הקבלן בעבר. זה נקרא "רשימת לקוחות ממליצים".

שתפו את המאמר:
צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!