חוק רישום קבלנים

תוכן עניינים

חוק רישום קבלנים

ענף הבנייה עוסק באינספור תחומים ותהליכים מהותיים הקשורים אל פיתוח והקמה של מבנים ותשתיות בארץ, דבר המצריך פיקוח והסדרה איכותית ויעילה מטעם המדינה. משום כך נחקק חוק רישום קבלנים בשנת 1969 המתווה תקנים והסדרים חוקיים, בהם אנשי מקצוע בתחום הבנייה צריכים לעמוד.

חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

חוק זה מעניק למעשה הכרה רשמית וחוקית בקבלנים מקצועיים המוסמכים לעסוק בענפי הבנייה השונים. לשון חוק רישום קבלנים קובעת את התנאים והתקנות בהם הקבלנים נדרשים לעמוד, זאת כדי לקבל את הזכאות להיכלל ברשימת הקבלים הרשומים ולהחזיק ברישיון קבלן מוסמך מטעם המדינה.

חוק רישום קבלנים

מה המשמעות של חוק רישום קבלנים?

כיוון שענף הבנייה עוסק בנושאים מהותיים הנוגעים לפן הבטיחותי, קיים צורך להסדיר את התקנות והנהלים הנוגעים לכך ובמקביל גם לפקח ולאכוף התנהלות שאיננה תקנית. קבלני בנייה ותשתיות הם אנשי המקצוע העוסקים בתחום זה, ולכן חוק רישום קבלנים נועד לבחון את מקצועיותם של בעלי המקצוע באמצעות הגדרת תנאים מחייבים של איכות, מקצועיות וניסיון בענף בו כל קבלן מתמחה וכך בהתאם להכניס לרשימה אחת את אלו שעמדו בתנאים ובתקנות.

מי הגוף הממונה על הליכי חוק רישום קבלנים?

פיקוח והסדרת תקנות חוק רישום קבלנים, ובכלל התנהלות בירוקרטית בכל תהליכי הרישום, מנוהלים ומבוצעים על ידי מחלקת רשם הקבלנים. מחלקה זו מונתה על ידי משרד הבינוי והשיכון, שהינו המשרד הממשלתי האחראי על נושא הדיור ותחום הבנייה בארץ. רשם הקבלנים מקבל לידיו את טפסי בקשות הרישום בפנקס הקבלנים, ובסמכותו לבחון האם הקבלן עומד בתנאי הסף, והאם הוא זכאי לקבל רישיון חוקי של קבלן רשום.

אילו קבלנים יכולים לבצע רישום חוקי?

ענף הבנייה מחולק למגוון ענפים ותחומים, וכך בהתאם קבלנים בתחום הבנייה יכולים להוציא רישיון קבלן רשום על פי ההתמחות העיקרית שלהם. לדוגמה קבלן חשמל מקצועי ומיומן בתחומו רשאי להגיש בקשה לקבלת רישיון חשמלאי מוסמך, ואילו קבלן שלד יגיש בקשה לקבלת רישיון קבלן שלד מוסמך הרשום בפנקס הקבלנים הארצי. קבלנים המתמחים בכמה ענפים שונים יכולים לקבל כמה רישיונות, זאת בהתאם להתמחותם המקצועית בתחום והחלטת רשם הקבלנים להכירם כקבלנים מוסמכים.

כיצד תהליך הרישום מתבצע?

כל קבלן בנייה רשאי להגיש בקשה להוצאת רישיון קבלן רשום, בין אם מדובר על קבלן יחיד או חברה קבלנית. במקרה של רישום קבלן יחיד, על בעל המקצוע להגיש לרשם הקבלנים טופס רישום יחיד לאחר מילוי כל הנתונים הדרושים בו, ובנוסף אליו לצרף גם מסמכים נוספים הכוללים תעודת זהות, אישור רואה חשבון של עוסק מורשה וניהול ספרי חשבונות, תצהיר חתום מטעם עורך דין וכן אסמכתא המעידה על עבר פלילי נקי.

נוסף למסמכים בירוקרטיים אלו, כל קבלן בנייה המעוניין להירשם בפנקס הקבלנים מוכרח להציג אישורים ומסמכים המעידים על הניסיון המקצועי שהוא צבר בענף התמחותו, כמו תעודות סיום ממוסד לימודים מוכר, חוזים והסכמים לביצוע עבודות בנאיות, ביצוע פרויקטים ומכרזים ציבוריים וכל תיעוד רלוונטי אחר.

חוק רישום קבלנים – מה היתרונות בכך?

באמצעות חוק רישום קבלנים, המאפשר רישום קבלני בנייה ברשימה מוסדרת וחוקית, ניתן לומר כי בעלי המקצוע הרשומים וכן הציבור הרחב מרוויחים מחקיקה זו. עבור הקבלנים הרשומים מדובר על אפשרות להגדלת והרחבת ההצלחה העסקית של החברה, מבחינת מוניטין ומבחינה כלכלית, כיוון שהופעה בפנקס הקבלנים מהווה אישור רשמי לכך כי אותו קבלן הינו מקצועי, איכותי ואמין לביצוע מגוון עבודות ופרויקטים בתחום התמחותו.

גם עבור הציבור הרחב המחפש אחר בעל מקצוע ישר והגון, מקצועי ויסודי חוק רישום קבלנים מעניק יתרון משמעותי לתהליך החיפוש ומציאת קבלן מוסמך ואיכותי. בדרך הזו אנשים פרטיים, וכן גם חברות ויזמים, יכולים להגיע אל בעלי מקצוע מתחום הבניה ולהיות בטוחים כי הם נמצאים בידיים טובות. גם במקרה והקבלן הנבחר חרג מאמינותו או מקצועיותו, ניתן לפנות בתלונה אל הגוף הרשמי הממונה עליו בכדי להגיש תלונה.

חוק רישום קבלנים בהתאם לתחום עיסוק

כדי להבטיח שכל קבלן בנייה רשום יבצע את עבודתו על הצד הטוב והמקצועי ביותר, תהליך הרישום בפנקס הקבלנים וקבלת רישיון קבלן רשום מותנה בהגדרתו של כל בעל מקצוע על פי תחום עיסוקו. כך לדוגמה קבלן שיפוצים המתמחה בעבודות שיפוץ מבנים ובתים יוכל לקבל רישיון מתאים, ובהתאם לגשת ולבצע עבודות שיפוץ על פי הגדרת העיסוק המשויכת לו במעמד קבלת הרישיון, וכל עבודת בנייה אחרת לא תוכל להתבצע על ידו אלא רק באמצעות קבלן מנוסה אחר בתחומו.

הגדרת החוק לשיוכו של כל קבל מקצוע לתחום עיסוקו היא מהותית ביותר, כיוון שכך ניתן להבטיח כי כל בעל מקצוע בענף הבנייה יבצע את עבודתו על פי הניסיון והידע המקצועי שצבר. עבודות בנאיות של מבנים או תשתיות הן קריטיות ומשפיעות על רמת הבטיחות הקיימת בהן, ולכן חשוב שרק קבלנים מוסמכים על פי תחום עיסוקם יבצעו את העבודה.

מהם התנאים לקבלת רישיון קבלן רשום?

חוק רישום קבלנים מגדיר את התנאים למתן רישיון קבלן מוסמך על פי מקצועיותו וניסיונו של בעל המקצוע, ולכן בהתאם לחוק הרישום רק מהנדסים ו/או אדריכלים שמחזיקים בניסיון של שנתיים רצופות לפחות יוכלו להירשם, ולקבל לידיהם רישיון קבלן רשום. על אף ההעדפה הברורה לאנשי מקצוע בעלי השכלה אקדמית נרחבת בתחום הבנייה, חוק רישום קבלנים מעניק אישור מיוחד לביצוע הרישום גם עבור קבלנים שאינם מחזיקים בתעודת סיום מטעם מוסד אקדמי.

הודות לכך, גם קבלנים מקצועיים שעברו הכשרה מקצועית בבית ספר להנדסאים או טכנאים יוכלו להגיש בקשה לרישום כקבלנים מוסמכים, זאת בתנאי שיש להם ניסיון מעשי בשטח של ארבע שנים לפחות מתוך שמונה השנים האחרונות. גם מנהלי עבודה ללא תעודה אקדמית או טכנית יוכלו לקבל אישור מיוחד לרישום, זאת על פי החלטת רשם הקבלנים ובתנאי כי אותם בעלי מקצוע עברו קורס מקצועי מתאים ומחזיקים בניסיון מעשי של שש שנים לפחות.

סיווג קבלנים על פי חוק רישום קבלנים

נוסף על רישום הקבלן המוסמך בפנקס הקבלנים, והכרתו כאיש מקצוע מיומן ומקצועי, חוק רישום קבלנים מעניק לכל קבלן רשום סיווג מתאים המייעד אותו לבצע עבודות ופרויקטים בהיקפים כספיים מוגדרים. ישנם חמישה דרגות סיווג בענף הבנייה, כאשר הסיווג הנמוך ביותר מאפשר לקבלן לבצע עבודות בנאיות בהיקפים נמוכים, ואילו הסיווג הגבוה ביותר מאפשר לקבלן הרשום לבצע עבודות ופרויקטים גדולים ומשמעותיים ללא הגבלה בהיקפם הכספי.

קביעת הסיווג נקבעת על ידי רשם הקבלנים, זאת בהתאם לניסיון והמקצועיות שיש לכל קבלן על פי המסמכים והאישורים שהוא הציג במעמד בקשת הרישום.

כיצד ניתן להעלות את הסיווג המקצועי?

כיוון שהסיווג המקצועי של הקבלן משפיע באופן ישיר על ההיקף הכספי של עבודתו, וכך פיתוח והצלחת העסק הנמצא בבעלותו, קיימת אפשרות להעלאת סיווגו של הקבלן בהתאם להעלאת המקצועיות והניסיון שהוא צבר במהלך הזמן. סיווג גבוה מעיד למעשה על קבלן בנייה מנוסה וותיק יותר, ולכן קבלן בעל סיווג נמוך המעוניין להעלות את רמת סיווגו המקצועי – יוכל לעשות זאת במרוצת הזמן באמצעות ביצוע מגוון פרויקטים ועבודות בנאיות בתחום עיסוקו.

חוק רישום הקבלנים בישראל מאפשר ללקוחות רבים לבחור קבלנים רשומים מפנקס קבלנים שמפוקח על ידי משרד הבינוי והשיכון. אנשים רבים לא מודעים לעובדה כי כיום ישנה רשימה מסודרת של כל הקבלנים הרשומים בישראל, מה שגורם להם לבחור קבלנים באופן כמעט שרירותי. האדם הממוצע לא בקיא בכל רזי המקצוע, מה שמקשה עליו לבחון את מקצועיות הקבלנים השונים. לכן, משרד הבינוי והשיכון החליט להרים את הכפפה ולערוך רשימה מסודרת של קבלנים רשומים שהוכיחו את מקצועיותם וניסיונם בתחום. מחפשים קבלן למטרות שיפוץ או בנייה? הגעתם למקום הנכון. בשורות הבאות נגע בכל הדגשים החשובים שאתם חייבים להכיר אודות חוק רישום קבלנים ורשם הקבלנים הגדול של ישראל.

חוששים לבחור קבלן ללא רישיונות? חוק רישום קבלנים מחייב את כלל הקבלנים הרשומים להוכיח אתחוק רישום קבלנים מחייב את כלל הקבלנים הרשומים להוכיח את מקצועיותם וניסיונם בתחום! מקצועיותם וניסיונם בתחום!

ענף אנשי המקצוע בכלל והקבלנים בפרט נחשב לענף פרוץ במיוחד. אנשים רבים בוחרים לנצל את חוסר הבנת הציבור בתחומי מקצוע שונים ומציעים שירות ללא כל רישיון או ניסיון בתחום. ענף הבנייה מחייב את אנשי המקצוע בידיעות נרחבות אודות כל התקנים המפורטים בחוק, על מנת להבטיח שהבנייה תהיה נכונה ובטוחה. לכן, משרד הבינוי והשיכון החליט להרים את הכפפה וליצור רשם קבלנים מסודר הכולל את כל הקבלנים הרשומים בישראל. ללא פנקס קבלנים מסודר, אנשים רבים היו בוחרים קבלנים שאינם מקצועיים ומסתכנים בחריגות בנייה (שעלולות להוביל לתביעות מצד הרשות המקומית) או אף בסכנות בטיחות חמורות. לכן, לפני שאתם בוחרים את הקבלן שלכם, חשוב שתכירו את חוק רישום קבלנים ותבחרו נכון קבלן שהוכיח את מקצועיותו וניסיונו ומחזיק ברישיון בתוקף לעסוק בתחום.

סיווג קבלנים – לא כל קבלן יכול לבצע פרוייקטים גדולים בתקציבים בלתי מוגבלים

חוק רישום קבלנים קובע שכל קבלן שרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים הרשומים של ישראל חייב להוכיח את מקצועיותו, ניסיונו והיקף העבודות שהוא ניהל בעבר. חשוב להדגיש כי מעבר לרשימה מסודרת הכוללת את כלל הקבלנים שהוכיחו את מקצועיותם למשרד הבינוי והשיכון, פנקס הקבלנים כולל גם סיווג של כל הקבלנים הרשומים בו. סיווג הקבלנים נמדד בין הספרה 1 לספרה 5, כאשר הספרה 1 מייצגת את הסיווג הנמוך ביותר וספרה 5 מייצגת את הסיווג הגבוה ביותר. מה אומר הסיווג? סיווג הקבלנים מאפשר לכם לדעת מה היקף העבודה שכל קבלן רשאי לבצע. קבלנים המסווגים בסיווג נמוך רשאים לבצע עבודות קטנות עם תקציבים מוגבלים בלבד. לעומתם, קבלנים המסווגים בסיווג גבוה יכולים להשלים עבודות בכל סדרי הגודל ללא הגבלת תקציב כלל. לפני שאתם בוחרים את הקבלן שלכם – חשוב לוודא שהסיווג שלו מתאים להיקף העבודה שלכם.

חוק רישום קבלנים מבטיח שכלל הקבלנים ברשם של משרד הבינוי והשיכון מקצועיים, אך איך תצליחו לבחור את הקבלן המתאים ביותר עבורכם? בחרנו מספר טיפים מעשיים שיעזרו לכם לעשות זאת בקלות רבה.

צרו רשימה הכוללת את כל הקבלנים המוביליםחוק רישום קבלנים קובע שכל קבלן שרוצה להצטרף לפנקס הקבלנים הרשומים של ישראל חייב להוכיח את מקצועיותו

ראשית, חשוב לערוך רשימה מסודרת הכוללת את כל הקבלנים בסיווג המתאים להיקף העבודה שלכם ועובדים באזור המגורים שלכם. בעזרת רשימה זו תוכלו לערוך מספר פעולות סינון כך שתצליחו לבחור את הקבלן הטוב ביותר עבורכם.

קראו חוות דעת חיוביות אודות שירותם

לאחר שערכתם רשימה מסודרת, חשוב לנסות לאתר כמה שיותר חוות דעת אודות הקבלנים השונים ברשימה. בעזרת הרשת תוכלו לאתר כמות גדולה של חוות דעת על רוב הקבלנים ברשימה שלכם בלחיצת כפתור בלבד. סמנו את הקבלנים שקראתם הכי הרבה חוות דעת חיוביות אודות הדירות שלהם.

צרו קשר עם לקוחות עבר

בשלב הבא, נסו לאתר לקוחות ששכרו את שירותי הקבלנים המובילים בעבר. לקוחות עבר יוכלו לסייע לכם לבחור נכון את הקבלן הטוב והמתאים ביותר עבור כל הצרכים שלכם. כיצד? ערכו בירור אודות קצב העבודה, עמידה בזמנים, איכות העבודה, רמות הגימור, הקפדה על כלל התקנים המפורטים בחוק ועוד. כלל הדגשים הללו יאפשרו לכם לבחור נכון את הקבלן הטוב והמתאים ביותר ברשימה שלכם.

קבלו הצעות מחיר מהקבלנים המובילים

בשלב האחרון, כל שנותר לכם לעשות זה ליצור קשר עם כל הקבלנים המובילים ברשימה ולקבל הצעות מחיר מדוייקות בהתאם לצרכים שלכם. חשוב לקחת בחשבון שיהיו פערים בין המחיר בפועל לבין הצעת המחיר, אך ככל שתפרטו יותר את הצרכים לשמן אתם נדרשים לשירותי הקבלן, כך החריגה תהיה קטנה יותר.

עורכי דין מקצועיים ומנוסים בתחום מסייעים לקבלנים רבים להצטרף לרשם הקבלנים של משרד הבינוי והשיכוןקבלנים רבים בישראל בוחרים שלא להצטרף לפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים מחשש להתמודדות מורכבת עם בירוקרטיה סבוכה.

קבלנים רבים בישראל בוחרים שלא להצטרף לפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים מחשש להתמודדות מורכבת עם בירוקרטיה סבוכה. שלבי הרישום אכן לא פשוטים, אך כיום יש לא מעט עורכי דין מקצועיים המסייעים לקבלנים רבים להצטרף לרשם הקבלנים בקלות ובמהירות. עורכי דין מקצועיים העוסקים בתחום מלווים קבלנים רבים לאורך כך שלבי הרישום ומתמודדים עבורם עם כל שלבי הבירוקרטיה הסבוכה. רוצים להצטרף לרשם הקבלנים? סיוע של אנשי מקצוע מיומנים יבטיח לכם הצטרפות מהירה ופשוטה במיוחד. עורכי דין בתחום יודעים לסייע לקבלנים רשומים רבים לשפר את הסיווג ולקבל עבודות בהיקפים גדולים יותר.

שתפו את המאמר:

צרו איתנו קשר:
התקשרו עכשיו
מעוניינים שנחזור אליכם? השאירו פרטים!